ಈಶ್ವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶಿವ ಲಿಂಗ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರೋ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಡ್ ಒರಿಯೆ ಶಿವೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನಂಬುವೆರ್. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಡ್ ಶಿವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬೆವೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮೆ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರೆ ಪನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ದೇವೆರೆಡ್ ಶಿವನ ಬೇಲೆ ಲಯ.[೧] ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೇಲೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್ಂಡ, ಪಾಲವುನ ಬೇಲೆ ವಿಷ್ಣುನ.

ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಮೂರ್ತಿ

ಮೂಲದ ಭಾಷೆಡ್ ಶಿವೆನ ಶೆನ್, ಶಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಬೀಜ ಶಬ್ಭದ ಅರ್ಥದ ಉಲ್ಲೇಕೊ. ಕಂಪು ರೂಪಡ್ ತೋಜುನ ದೇವರ್. ಶಿವನ ಬುಡೆದಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಪಾರ್ವತಿಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ. ಶಿವನ್ ನಮ ಪರಶಿವೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವ. ದೇವತೆಲೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಸಮುದ್ರನ್ ಕಡೆನಗ(ಸಮುದ್ರ ಮಥನ) ಆಯಿಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಹಾಲಹಲ ವಿಷನ್ ಶಿವೆ ಪರ್‌ಪೆ ಅಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನ ಕಂಠೆಲ್‌ಡ್ ಪತ್ತುವಲ್ ಅಪಗ ವಿಷ ಕಂಠೆಲದ‍ಡೇ ಉಂತುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಶಿವೆ ನೀಲಕಂಟೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ದೆತೊನುವೆ. ಅಮ್ಬತನ್ ದೇವತೆ ನಕುಲ ಪರ್‌ಪೆರ್. ಶಿವಗ್ ರಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಅತ್ತಂದೆ ನನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಮುಂಡಾಡ್ ಉಂಡು. ಶಿವೆ ಮೋಜಿನೆ ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ಂಡ ಉರೂಡು ಪ್ರಲಯ ಅಪುಂಡು. ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಬೇಗ ದರ್ಶನೊ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಶಿವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಹರ
 • ಶಿವೆ
 • ಈಶ್ವರೆ
 • ಸದಾಶಿವೆ
 • ಪನ್ನಗ ಭೂಷಣೆ
 • ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆ
 • ನೀಲಕಂಠೆ
 • ಕೈಲಾಸನಾಥೆ
 • ನೊಸಲನೇತ್ರೆ
 • ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ
 • ಸೋಮೇಶ್ವರೆ
 • ಸೋಮನಾಥೆ
 • ಬೈರವೇ

ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವ. ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತೊಗು ಅರೆನ (ಶಿವ) ಲಿಂಗದ ದರ್ಸೊನೊಗು ಪೋಪೆರ್.

ಭಾರತಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೊಡೇ ಶಿವನ ಭಕ್ತೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಈಶ್ವರನ ತರೆಟ್ ಗಂಗೆ ಕುಲ್ಲ್‌ದಲ್. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಗಂಗೆ ಪರಪುನಗ ಇಡೀ ದೇಸೊನೇ ನೀರಡ್ ಪೂರಾ ಪೋಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಶಿವೆ ಗಂಗೆನ್ ತರೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದ್‍ನಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. en:Shiva
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಈಶ್ವರ&oldid=138333"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು