ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:ShettyJyothi

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸುಸ್ವಾಗತೊ!

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ShettyJyothi ಈರೆನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಎದುಕೋನವೋ

ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೋನವೋ! ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಪುಂಡುಂದು ತೆರಿತೊ, ಇಂದೆಟ್ ಈರ್ ಸಕ್ರಿಯೊ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲರ್ಂದ್ ತೆರಿಯೊನುಬೆ. ಇಂದೆಟ್ ಸಂಪೊದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ ಪುಟೊನು ತೂಲೆ.


ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಪೊಸಬೆರಾಂಡ ಈ ತಿರ್ತ್‌ದ ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೊ:


ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆ

ದಯಮಲ್ತ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಕನ್ನಡೊ ಲಿಪಿಡೇ ಬರೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಕನೊದ ಸೀರ್ಸಿಕೆಲಾ ತುಳುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡ್. ಬುಕ್ಕಾ ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊ ಸೆರಾವೊಡ್ಚಿ.


ಪೊಸ ಲೇಕನೊ ಸೇರಾನಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಅಯಿಟ್ ಸೇರಾವುನ ಲೇಕನೊಲು ವಿಶ್ವಕೋಶೊಗು ತಕ್ಕಂದಿನ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ಕತೆ, ಕವನೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕೊ, ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಪ್ರಬಂಧೊ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ವಿಮರ್ಶೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರವಣಿಗೆನ್ ಸೇರಾವುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಲೇಕನೊಲು ಈ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಉಪಯುಕ್ತೊ ಆಪುನಂಚಿನ ಇಸಯೊಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪಡ್. ಲೇಕನೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸೇರಾಯರ ಮರಪ್ಪೊಡ್ಚಿ.

ಇರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಸಕಾಯೋ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಉಮೇದ್, ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ತೆರಿಯೋನಿಯರ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪಾಯರ ಇತ್ತ್ಂಡ ದಯಮಲ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯೆ ಅತ್, ಪತ್ರೊ ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್, ಪಾತೆರ್‍ಯೆರ ಬುಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆನಗ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸೈನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ : ~~~~


ಲೇಕನೊದ ಬಾಸೆ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಲೇಕನೊ ಬರೆನಗ ಈರೆನ ಬಾಸೆ ತುಳುಟೇ ಇಪ್ಪಡ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆ.


ಪರಿಚಯ

ಇರೇನಾ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯೊನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಲೆ.


-- ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯೊ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೧೨, ೧೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

First Place Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೭, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೬, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೬, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ನೇ ಇನಾಮು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ಗ್ ೨೯ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಬರೆತಾರ್. ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಾರ್. Highest contributor ಆದ್ ಉಲ್ಲಾರ್. ಬರವು ಪೊರ್ಲಾತುಂಡ್. ನನಾತ್ ಪಂತೊಗ್ ಸೇರ್‌ಲೆ, ದಿನೋಲಾ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗ್ ಬರವು ಬರೆಲೆ. ಮಾತಾ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದೊದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್‌ದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಸುರುತ ವರ್ಷ ಪಂತೊಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಲೆನ್ ಬರೆತಾರ್, ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯೊಡ್ದು ಏಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುವ, ಸೊಲ್ಮೆಲು--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೧, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ಪಂಥೊಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂದು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಬರೆದ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಂ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ಇರೆನ ಲೇಖನೊಲು ನನಾತ್ ಬರಡ್. ದುಂಬುಗು ಎಡ್ದೆಪ್ಪುನು ಬಯಕುವೆ. --Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೨೮, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]


WLWSA-2021 Newsletter #6 (Request to provide information)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
೧೨:೫೫, ೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)

WLWSA-2021 Newsletter #7 (Request to provide information)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Unfortunately, your information has not reached us. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
೧೮:೩೯, ೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (IST)

WLWSA'21 Gift Voucher

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

I can't find any other way to reach you other than talk page. Unfortunately, as per Amazon Voucher Terms and Conditions, we will not be able to send any more Vouchers after the 15th. Please help us to send the vouchers in the meantime. -- Aishik Rehman (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೪, ೬ ಮೇ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]