ಮಂಡಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಒಂಜಿ ಅರಾಧನೆ ನಡಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೊಗು ಮಂಡಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ (to describe a circle) ಭೂತಾರಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್‍ ಮಂಡಲ ಪಾಡುವೆರ್. ಮಂಡಲ ಪಾಡಿನಲ್ಪ ನಡತಿ ಪೂಜೆಲೆಗ್‍ ನಾಗ ಮಂಡಲ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು ಉಂಡು. ಕೋಲ, ಆಪಿ ದೊಂಪದ ನಡುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗರೊಡಿ ಸಾನದ ಉಳಯಿ ನೆಲಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡುನವು ಉಂಡು. ಎಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಬೊಳಂತೆ ಆರಿತ್ತ ಪೊಡಿ, ಸೇಡಿ, ಮಂಜಲ್‍ದ ಪೊಡಿ, ಲಾಳದ ಪೊಡಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬಿರಾದ್ ಕಲತ್‍ದ್‍ ಉರುಂಟುಡು ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದ್ ನಡುಟು ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತರತರತ ಮೃಗ, ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆದವು ರೂಪುಳೆನ್ ಬರೆಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಗ್ ನಾಲ್‍ ತಾರಾಯಿ, ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾಲ್‍ ಮೂಲೆಗ್ ನಾಲ್‍ ಕವುಳೆ, ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕವುಳೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಆಂಚೆನೇ ಬಜ್ಜೆಯಿಲಾ ದೀಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀದ್‍ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಚರುವ ಬಳಸ್‍ದ್‍ ದೀಪೆರ್. ಮಂಡಲೊಗು ಸರ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದೊಂಪೊಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ್‍ ಕೂರು ದೆತ್ತ್‍ದ್ ತಿರಿಒಲಿಟ್ಟ್‍ ದೀದ್‍ ಆಕ್ಕುಡುವೆರ್. (ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕುಕ್ಯಾಲಿ ಇನ್ಪೆರ್) ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್‍ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಪಾಡುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೂಕ್ಕುಲೆನ್‍ ಗಳಸುವೆರ್.

ಮಂಡಲೊದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಂಡಲ&oldid=130618"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು