ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬು. ಇನೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಗಿಲ್ಲಿದಾಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಟ್ ೩, ೫, ೭ ಏತ್ ಜನಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ.

ಬೊಡಯಿನಾ ಸಾಮಾನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗೊಬ್ಬುಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಬೊಡು, ಮರತ್ತ ಕೋಲುಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆದಾತ್ ಕೋಲು, ಒಂಜಿ ಗೇನದಾತ್ ಎಲ್ಯ ಕೋಲು ಬೋಡು. ಮಲ್ಲ ಕೋಲುನು ದೊಣ್ಣೆ ಪಂದುಲಾ, ಎಲ್ಯ ಕೋಲುನು ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಡುದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಕಡಮೆಡ್ದ್ ಕಡಮೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೋಡು. ಉಂದೆನ ತಂಡವಾದ್ಲಾ/ ಪಟ್ಲಾಂ ಕಟ್ಟುದುಲಾ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ [೨].

ಗೊಬ್ಬುನಾ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ದಿವೊಡ್, ಮಾಂತ ಸುತ್ತು ಉಂತಿನಕುಲ್ಲು ಸಿದ್ದ ಅಯಿ ಬುಕ್ಕ ದೊಣ್ಣೆತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಬಲ ಪಡುತ್ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಜೆರ್ಪೋಡು, ಅಪಗ ಮಿತ್ತ್ ಪೊಪುಂಡು. ಅದಗ ಅಯ್ಕ್ ಕುಟ್ಟೊಡು ಅವ್ ದೂರ ಫೋದ್ ಬೂರುಂಡು. ಕುಟ್ಟಿನಾಯೆಗ್ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸುತ್ತ ಉಂತುದಿನಗುಲ್ ಏರಂಡಲ ಪತ್ತಿಯೆರ್ಂಡ ಕುಟ್ಟ್‌ನಾಯೆ ಆಟೋರ್ದ್ ಪಿದಯಿ.

ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆತ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆಡ್ ಏಕಿಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬು, ಪಿರಗೊಬ್ಬು, ಗಾಂಟಿ ಗೊಬ್ಬು, ಚಿಲ್ಲೊ ಗೊಬ್ಬು, ಗಿನ್ನಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ - ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thehindu.com/thehindu/2001/06/09/stories/1309110a.htm
  2. http://www.nammabhoomi.com/kuttidonne/