ಒಂಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
1

ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ (1)

ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಲಿಪಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಅಯಿನ್ ಬಳಸುನವು ಆತ್‍ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸದ್ಯೊಗು ಕನ್ನಡೊ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ದ ಸಂಖ್ಯೆಲೆನೇ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೊ.

1 (ಏಕಮಾನೊ, ಏಕತೆ ಬುಕ್ಕೊ (ಗುನ್ಸಾವುನೆ) ಗುರ್ತೊಂದುಲಾ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು) ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕೊ ಬುಕ್ಕೊ ಗ್ಲಿಫ್ ಆತುಂಡು. ಅಲತೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ, ಲೆಕ್ಕೊ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಇಂದೆನ್ ಒಂಜಾದೆ ದೆತೊನೊಡು.ಉದಾರ್ಮೆಗ್, ಒಂಜಿ ಘಟಕೊದ ಉದ್ದೊ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್‍ದ ಬಾಗೊ ಉದ್ದೊದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್‍ದ ಬಾಗೊ ಆದುಂಡು. ಉಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಲೆ ದಿಂಜ ಅನುಕ್ರಮೊಡು ಸುರೂತವು, ಇಂದೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ರಡ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜೆದ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ್.

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಈ ಪದೊನು ನಾಮಪದ, ಗುಣವಾಚಕ ಬುಕ್ಕೊ ಸರ್ವನಾಮವಾದ್‍ಲಾ ಗಳಸೊಲಿ. ಉಂದು ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ದ ಪದೊ ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಪ್ರೊಟೊ-ಜರ್ಮನಿಕ್ ರೂಟ್ ಐನಾಝ್‌ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರೊಟೊ-ಜರ್ಮನಿಕ್‍ದ ಮೂಲೊ ಆನಿಜ್ ಪ್ರೊಟೊ-ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೂಟ್‍ದ ಓಯಿ-ನೋ(oi-no)ಡ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.etymonline.com/word/one
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಂಜಿ&oldid=142807"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು