ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಂಖ್ಯೆ ಪನ್ಪುನವು ಗೆನ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅಳತೆಡ್ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಅಮೂರ್ತೊ ಕಲ್ಪನೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೊಡು, ಸಂಖ್ಯೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸದ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಲು, ಸೊನ್ನೆ, ಧ್ರುವ ಸಂಖ್ಯೆಲು, ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇಂಚ ನಾನಲಾ ಪೊಸ ರೀತಿದ ಸಂಖ್ಯೆಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ಂಡ್.

ಕೂಡ್ಸವುನೆ, ಕಲೆವುನೆ, ಗುನ್ಸಾವುನೆ, ಬಾಗಿಸವುನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಲೆ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೆಲೆ ಅಭ್ಯಾಸೊಗು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊಂದ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.


ದ್ವಿಮಾನೊ ಪದ್ಧತಿದ ಸೊನ್ನೆಡ್ದ್ ಒರ್ಂಬೊಬು ಮುಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಮೌಲ್ಯೊ ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಲು
ಸೊನ್ನೆ[೧] 0
ಒಂಜಿ[೨] 0 1
ರಡ್ಡ್ 2
ಮೂಜಿ 3
ನಾಲ್ 4
ಐನ್ 5
ಆಜಿ 6
ಏಲ್ 7
ಎನ್ಮೊ 8
ಒರ್ಂಬೊ 9

ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ದತಿದ ಪತ್ತೆಡ್ದ್ ಸೊನ್ಪೊಗು ಮುಟ್ಟೊದ ಸಂಖ್ಯೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಮೌಲ್ಯೊ ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಲು
ಪತ್ತ್ ೧೦ 10
ಇರುವೊ ೨೦ 20
ಮುಪ್ಪೊ ೩೦ 30
ನಲ್ಪೊ ೪೦ 40
ಐವೊ ೫೦ 50
ಅಜಿಪೊ ೬೦ 60
ಎಲ್ಪೊ ೭೦ 70
ಎನ್ಪೊ ೮೦ 80
ಸೊನ್ಪೊ ೯೦ 90

ಪತ್ತೆಡ್ದ್ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟೊದ ಸಂಖ್ಯೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಮೌಲ್ಯೊ ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಲು
ಪತ್ತ್ ೧೦ 10
ನೂದು ೧೦೦ 100
ಐನೂದು ೫೦೦ 500
ಸಾವಿರೊ ೧೦೦೦ 1000
ಲಕ್ಷೊ ೧೦೦೦೦೦ 100000
ಕೋಟಿ ೧೦೦೦೦೦೦೦ 10000000

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://www.scientificamerican.com/article/history-of-zero/
  2. https://www.etymonline.com/word/one
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಂಖ್ಯೆ&oldid=80320"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು