ಕುಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪದಿನಾಜಿ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸುನ

ಕುಲೆನ್ ತುಲುವೆರ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೈತಿನಕುಲು ಕುಲೆ ಆದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ಂದ್ ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಒರ್ಸೊಗೊರೊ ಗುರುಕಾರ್ನವೆರೆಗ್ ಬಲಸ್ಸುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕುಲೆಕ್ಕ್ ಬಲಸುನೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗುರುಕಾರ್ನವ ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯೆರ್. ಕುಲೆಕ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ಬಲಸುನೆಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. [೧]

ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೈತಿನಕುಲು ಕುಲೆ ಆಪಿನವು ಬಾಲೆಡ್ದ್ ಪರಬ್ಬೆರೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೆ. ಬಾಲೆ ಸೈತ್ಂಡಲಾ ಅಯಿತ ಆತ್ಮೊಗು ಸಾಂತಿ ಆಪುಜಿಂದ್ ತುಳು ಜನಪದೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಾಯೊಗು ಬನ್ನಗ ಅವು ಆನಾವಡ್ ಪೊಣ್ಣಾವಡ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡುಂದು ಕೇನುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಅಂಚನೇ ಸೈತಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚಿನ ಕುಲೆನ್ ನಾಡ್ದ್, ರಡ್ಡ್ ಕುಟುಮ್ಮೊ ಸಂಸಾರೊಲಾ ಸೇರ್ದ್, ಹಿರಿಯೆರ್ ಒಪ್ಪೊಂದು ಕುಲೆ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆಡ ಇನಿಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/12665722.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಲೆ&oldid=130456"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು