ಕೆ.ಅಭಯ್‍ ಕುಮಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೆ.ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಿದ್ವಾಂಸೆರ್‍,ಪ್ರಾಧ್ಯಪೆಕೆರ್‍,ಸಂಶೋದೆಕೆರ್‍. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕೌಕ್ರಾಡಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಾರ್ .

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣೊನ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡ್‍ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣೊನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ, ಪಿಯುಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣೊನ್‍ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್‍ ಎಂ.ಎ, ಕಾಮನ್‍ವಲ್ತ್ ಪೆಲೋಷೀಪ್ ಪಡೆಯಿನಾರ್.

ಸಂಶೋಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಕಟಿತ ಬುಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೋಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
 • ಕುಡುಬಿಯರು.

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ೨೦೦೧ ಕಾಮನ್‍ ವೆಲ್ತ್ ಡ್ ಪೇಲೋಶೀಪ್, ಲಂಡನ್‍ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಕೂಲ್‍ ಅಪ್‍ ಒರಿಯಂಟಲ್‍ ಎಂಡ್ ಅಪ್ರೀಕನ್‍ ಸ್ಟಡಿಸ್‍.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಡೀನ್‍ ಆತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಪ್ರಸಾರಂಗ ನೀರ್ದೇಶಕರಾದ್ ಬೆಂದಿನಾರ್.
 • ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾದ್ ಇತ್ತೆರ್.
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ .
 • ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೆಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠತ ಸಂಯೋಜೇಕೇರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪದವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ .
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯಕ್ಷೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ .
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡತ ಸಂಯೋಜೇಕೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆರ್‍ ಅತೆರ್.
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ .
 • ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ .
 • ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ .
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಿಜಾಪುರ ಇಮದೆತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ .
 • ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಗುಲಾಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್
 • ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ .
 • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತೆರ್.
 • ಕುಪ್ಪಂ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಅತ್‍ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್

ಸಂಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.mangaloreuniversity.ac.in/dr-k-abhay-kumar