ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ೧೫ ಅಕಾಡೆಮಿಲೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲಾ [೧] ಒಂಜಾದುಂಡು.

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದ್ರಾವಿಡ ಪರಿವಾರೊಗು ಸೇರ್‌ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೌಢ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸೆ ಆಯಿನ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವು ಅಂಚನೆ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ಗ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಾದ್, ಒಮ್ಮತೊಡು ಹೋರಾಟೊ ನಡಪಾದ್‍ಜೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲು ದಿನನಿತ್ಯೊ ಗಳಸುವೆರ್. ತುಳು ಅತ್ತಾಂದೆ ಕನ್ನಡೊ, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಕೊರಗ, ಕರಾಡ, ಮರಾಠಿ ಅಂಚನೆ ನಮೊನ ರಾಷ್ಟ್ರೊ ಬಾಸೆ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪರದೇಸಿ ಬಾಸೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮುಲ್ಪ ಗಳಸೆಡ್ ಉಂಡು. ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ಗ್ ಸಂಗಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ವಕೀಲೆರ್ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ಅರ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಇಂಬೆರ್ ೪-೧-೧೯೭೦ಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳುಕೂಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುಕೂಟೊಡದ ನಿರೆಲ್‍ಡ್ ೧೯೯೪ಡ್ ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಪ್ರೊ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೆರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸುರುತ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊ ನಡತ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಯಾದ್ ಪನಿಯಾರೊ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುಲಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಕರ್ನಾಟಕೊ ಸರ್ಕಾರೊದ ನಿಲೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಸರ್ಕಾರೊನು ಕೇನುನ ನಿಚ್ಚಯೊ ದೆತೊಂಡೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ತುಳುಕೂಟೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆದ ಹೋರಾಟೊದ ಫಲವಾದ್ ೧೯೯೪ಡ್ ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲ್ಲಿಯೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾದಿಪ್ಪುನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ತಾಪನೆ ಆಂಡ್. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗೊದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದಿತ್ತ್‌ನ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಕಡೀರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯೆರ್. ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಡ್ಡನೇ ಸಮಿತಿಗ್‍ಲಾ (೧೯೯೫-೧೯೯೮) ಡಾ. ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಆಯೆರ್. ಮೂಜನೆದ ಸಮಿತಿಡ್ (೧೯೯೮–೨೦೦೧) ಅ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ, ನಾಲನೆದ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೦೧–೨೦೦೪) ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಐನನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೦೫–೨೦೦೮) ಶ್ರೀ ಯಮ್. ಕೆ. ಸೀತರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಆಜನೆ ಸನುತುಡ್ (೨೦೦೮–೨೦೧೧) ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಏಳನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೧೧–೨೦೧೩)ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಎನ್ಮನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೧೩ ೨೦೧೬)ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೊ ೨೦೧೭ಡ್ದ್ 2019 ಎ.ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಅದ್ಯಕ್ಷೆರಾದ್ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ದುಂಬೊರಿತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಆಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲಸಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದ್ ಅಕಾಡಮಿದ ಕಜ್ಜೊಲೆನ್ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ತ್‌ನ ಡಾ. ಕೆ ದೇವರಾಜೆರ್ ಕಡೀರೊದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ್ ನೇಮಕೊ ಆಯೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನ ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ೧೯೯೬ಡ್ದ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಚ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ ಮೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪು ಪತ್ರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲೊಗೊರ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ೧೯೯೩ಡ್ದ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ೨೦೧೮ ನೇ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ೭೫ ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ವಜ್ರ ಸಂಚಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆತ್ಂಡ್. ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ಲೇಖನೊಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪೊಸ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಬೂಕುದ ಪೊಲಬು, ಮದಪೆರಾವಂದಿ ತುಳುವೆರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಸ ಪೊಸ ಲೇಖನೊಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಏರ್ಲಾ ಬರೆವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಅಜತ್ ದ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ರೂ. ೫೦/- ಜೀವಾವದಿ ಚಂದಾ ರೂ. ೫೦೦/- ಲೇಖನ ಬರೆಪಿನಕಲೆಗ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.

ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಾಗಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗ್ರಂಥಾಲಯೊಡು ಸುಮಾರ್ ೫ ಸಾರೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು. ಮಾತ ವಿಷಯದ ಮಾ ಭಾಷೆದ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು. ಓದುನಕಲೆಗ್, ಸಂಶೋಧಕೆರೆಗ್ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪುಸ್ತಕ ದಾನ ರೂಪೊಡು ಬರೊಂದುಂಡು. ಪುಸ್ತಕ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನಕಲೆಗ್ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ಪತ್ರಾಗಾರೊಡು ೧೫೦ ವರ್ಷೊಡ್ದು ದುಂಬು ಪ್ರಕಟ ಅಯಿ ಕೆಲವು ಬೂಕುಲು ಉಂಡು. ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಥೆ, ಕೈಕಾಜಿದ ಬರವುಲು, ಫೊಟೋಕ್ಕುಲು, ಪರಾ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಉಂಡು. ಸಂಶೋಧನೆಗ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯೊಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಪರ ಬೂಕು, ಕೈ ಕಾಕಜಿದ ಬರವುಲೆನ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತ ಕೊರ್ದು ಪರಾ ಬೂಕುಲೆನ್ ಪರಾ ಕೈಕಾಕಜಿದ ಬರವುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಕಜ್ಜೊ ನಡತೊಂದುಂಡು.

ತುಳು ಪಠ್ಯ ಯೋಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ ದ ಸುಮಾರ್ ೩೫ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦, ತರಗತಿಲೆಡ್ ತುಳು ಪಾಠ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ತುಳು ಬೂಕುಲೆನ್, ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದ ಕಲ್ಪಾವುನಕಲೆಗ್ ತರಬೇತಿ,ಸಹಾಯೊಲೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯೋಜನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪರಪೋಕುಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
 2. ಅಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ

೨೦೧೭ ಡ್ದ್- ೨೦೧೯ ಮುಟ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಶ್ರೀ. ಎ.ಸಿ.ಭಂಡಾರಿ - ಗುರ್ಕಾರ್ಲು
 2. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 3. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 4. ಶ್ರೀ. ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 5. ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 6. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 7. ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಾ ಮೆನನ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 8. ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 9. ಶ್ರೀ. ಬೆನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 10. ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 11. ಡಾ. ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 12. ಡಾ. ವೈ. ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 13. ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 14. ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನ ರೈ- ಸದಸ್ಯೆರ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 15. ಶ್ರೀ. ನರೇಶ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು - ಸದಸ್ಯೆರ್
 16. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ರಮ ಚಂಡ್ಲ - ಸದಸ್ಯೆರ್

೨೦೧೯ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲಸಾರ್ - ಗುಕಾರ್ಲು
 2. ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 3. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 4. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 5. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 6. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 7. ಶ್ರೀ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 8. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 9. ಡಾ. ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 10. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 11. ತಾರಾ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 12. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ -ಸದಸ್ಯೆರ್
 13. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಯಂ ರವಿ -ಸದಸ್ಯೆರ್
 14. ಶ್ರೀ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ -ಸದಸ್ಯೆರ್

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆವೊಂಡಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1995-1996 ಸಾಹಿತ್ಯ 1.ದಿ.ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ 2. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್

1996-1997 ಸಂಶೋಧನೆ 3. ದಿ. ಪ್ರೊ ಕು.ಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ 4. ದಿ.ಕೆಲಿಂಜs ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ 5. ಶ್ರೀ ಮಿಜಾರು ಅಣ್ಣಪ್ನಾ

ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 6. ದಿ. ಬಿ. ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್

1997-98 ಸಾಹಿತ್ಯ 7. ಡಾ. ಸುನೀತಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ 8. ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ನಾಟಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ 9. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಟೈಲರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ 10. ದಿ. ಮಲ್ಪೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಾಮಗ

1998-99 ಸಾಹಿತ್ಯ 11. ಪ್ರೊ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 12. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ 13. ದಿ.ಮಂಕುಡೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 14. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಲೀಲಾವತಿ

1999-2000 ಸಂಶೋಧನೆ 15. ಡಾ ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 16. ಶ್ರೀ ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಯಕ್ಷಗಾನ 17. ಶ್ರೀ ಕೋಳ್ಯೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 18. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ

2000-2001 ಸಾಹಿತ್ಯ 19. ದಿ. ಪಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಸಂಶೋಧನೆ 20. ಡಾ ಸುಶೀಲಾ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 21. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಯಕ್ಷಗಾನ 22. ದಿ. ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ

2001-2002 ಸಂಶೋಧನೆ 23. ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 24. ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಯಕ್ಷಗಾನ 25. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದಾಸ ಸಾಮಗ

ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 26. ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ

2002-2003 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 27. ಡಾ. ಕೆ. ವಸಂತ ಮಾಧವ ಸಾಹಿತ್ಯ 28. ಶ್ರೀ ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ 29. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶೀನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 30. ಡಾ ಪಿ. ಸಂಜೀವ ದಂಡೆಕೇರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ 31. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಮುಂಬೈ

2003–2004 ಸಂಶೋಧನೆ 32. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 33. ಪ್ರೊ ಎ.ವಿ. ನಾವಡ ಯಕ್ಷಗಾನ 34. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 35. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ವಾಮನ ಜಾನಪದ 36. ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪರವ

2004 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 37. ಡಾ ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ 38. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಜಾನಪದ 39. ದಿ ಲೋಕಯ ಪಂಬದ


2005 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 40. ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 41. ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಲ್ ಜಾನಪದ 42. ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಮಾರು ಪಂಬದ ಚಿಪ್ಪಾರ್

2006 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 43. ಡಾ ವಾಮನ ನಂದಾವರ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 44. ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಜಾನಪದ 45. ಶ್ರೀ ಮಾಚಾರು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ

2007 ಸಾಹಿತ್ಯ 46. ಶಿಮುಂಜೆ ಪರಾರಿ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 47. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಬೋಳೂರು ಜಾನಪದ 48. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ

2008 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 49. ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 50. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜಾನಪದ 51. ಶ್ರೀ ದಾಸು ಬಂಗೇರ

2009 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 52. ಡಾ. ಟಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 53. ಶ್ರೀ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ 54. ಶ್ರೀ ಕಾಂಚನ ಸಂಜೀವ ರೈ

2010 ಸಾಹಿತ್ಯ 55. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ನಾಟಕ – ಚಲನಚಿತ್ರ 56. ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜಾನಪದ (ಪಾಡ್ದನ) 57. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಪೊಳು

2011 ಸಾಹಿತ್ಯ 58. ಬೋಳ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ 59. ಶ್ರೀ ಜೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 60. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

2012 ಸಾಹಿತ್ಯ 61. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್. ಬಂಗೇರ ನಾಟಕ – ರಂಗಭೂಮಿ 62. ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ 63. ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನ

2013 ಸಾಹಿತ್ಯ 64. ಶ್ರೀ ಮನು ಇಡ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ 65. ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಾನಪದ 66. ಶ್ರೀ ಗೇರ್ತಿಲ ದೇವು ಪೂಜಾರಿ

2014 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ 67. ಡಾ. ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ ನಾಟಕ 68. ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಕೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ 69. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ

2015 ಸಾಹಿತ್ಯ 70. ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಜಾನಪದ 71. ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಪರವ ಯಕ್ಷಗಾನ 72. ಶ್ರೀ ಬೇತ ಕುಂಞ ಕುಲಾಲ್

2016 ಸಾಹಿತ್ಯ 73. ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ನಾಟಕ 74. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ 75. ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

೨೦೧೭ ಯಕ್ಷಗಾನ ೭೬. ಶ್ರೀ ಸೀಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾನಪದ ೭೭. ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಬಂಬದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಭಟ್

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಲಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಬೈದ. ಅಯಿತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲುಂಡು:

 1. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್
 2. ಬಾಯಾರ್ ಸಂಕಯ್ಯ ಬಾಗೊತೆರ್
 3. ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಸ್ರಯ್ಯೆರ್
 4. ಮೂವೆರ್ ತಿಂಗಳಾಯೆರ್
 5. ಎನ್.ಎ.ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್
 6. ಎಸ್.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿ
 7. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರ್
 8. ಎನ್.ಎಸ್.ಕಿಲ್ಲೆ
 9. ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್
 10. ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ
 11. ಸತ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ
 12. ವಿಶು ಕುಮಾರ್
 13. ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್
 14. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ್
 15. ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.tuluacademy.org/