ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಕಾಡೆಮಿಲೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲಾ[೧] ಒಂಜಾದುಂಡು.

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದ್ರಾವಿಡ ಪರಿವಾರೊಗು ಸೇರ್‌ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೌಢ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸೆ ಆಯಿನ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವು ಅಂಚನೆ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ಗ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಾದ್, ಒಮ್ಮತೊಡು ಹೋರಾಟೊ ನಡಪಾದ್‍ಜೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲು ದಿನನಿತ್ಯೊ ಗಳಸುವೆರ್. ತುಳು ಅತ್ತಾಂದೆ ಕನ್ನಡೊ, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಕೊರಗ, ಕರಾಡ, ಮರಾಠಿ ಅಂಚನೆ ನಮೊನ ರಾಷ್ಟ್ರೊ ಬಾಸೆ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪರದೇಸಿ ಬಾಸೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮುಲ್ಪ ಗಳಸೆಡ್ ಉಂಡು. ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ಗ್ ಸಂಗಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ವಕೀಲೆರ್ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ಅರ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಇಂಬೆರ್ ೪-೧-೧೯೭೦ಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳುಕೂಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುಕೂಟೊಡದ ನಿರೆಲ್‍ಡ್ ೧೯೯೪ಡ್ ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಪ್ರೊ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೆರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸುರುತ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊ ನಡತ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಯಾದ್ ಪನಿಯಾರೊ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುಲಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಕರ್ನಾಟಕೊ ಸರ್ಕಾರೊದ ನಿಲೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಸರ್ಕಾರೊನು ಕೇನುನ ನಿಚ್ಚಯೊ ದೆತೊಂಡೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ತುಳುಕೂಟೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆದ ಹೋರಾಟೊದ ಫಲವಾದ್ ೧೯೯೪ಡ್ ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲ್ಲಿಯೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾದಿಪ್ಪುನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ತಾಪನೆ ಆಂಡ್. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗೊದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದಿತ್ತ್‌ನ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಕಡೀರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯೆರ್. ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಡ್ಡನೇ ಸಮಿತಿಗ್‍ಲಾ (೧೯೯೫-೧೯೯೮) ಡಾ. ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಆಯೆರ್. ಮೂಜನೆದ ಸಮಿತಿಡ್ (೧೯೯೮–೨೦೦೧) ಅ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ, ನಾಲನೆದ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೦೧–೨೦೦೪) ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಐನನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೦೫–೨೦೦೮) ಶ್ರೀ ಯಮ್. ಕೆ. ಸೀತರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಆಜನೆ ಸನುತುಡ್ (೨೦೦೮–೨೦೧೧) ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಏಳನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೧೧–೨೦೧೩)ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಎನ್ಮನೆ ಸಮಿತಿಡ್ (೨೦೧೩ ೨೦೧೬)ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೊ ೨೦೧೭ಡ್ದ್ ಎ.ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಅದ್ಯಕ್ಷೆರಾದ್ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ದುಂಬೊರಿತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ತ್‌ನ ಡಾ. ಕೆ ದೇವರಾಜೆರ್ ಕಡೀರೊದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ್ ನೇಮಕೊ ಆಯೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ತಿನ ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ೧೯೯೬ಡ್ದ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಚ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ ಮೆಕ್ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‍ನಕುಲು.

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯೋಜನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೦೧೭ ಡ್ದ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಶ್ರೀ. ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ - ಗುರ್ಕಾರ್ಲು
 2. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 3. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 4. ಶ್ರೀ. ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 5. ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 6. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 7. ಶ್ರೀಮತಿ ದುರ್ಗಾ ಮೆನನ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 8. ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 9. ಶ್ರೀ. ಬೆನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 10. ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 11. ಡಾ. ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 12. ಡಾ. ವೈ. ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 13. ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 14. ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನ ರೈ- ಸದಸ್ಯೆರ್ - ಸದಸ್ಯೆರ್
 15. ಶ್ರೀ. ನರೇಶ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು - ಸದಸ್ಯೆರ್
 16. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ರಮ ಚಂಡ್ಲ - ಸದಸ್ಯೆರ್


ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದ್ ಸನ್ಮಾನೊ ಪಡೆವೊನುಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Kanaradi Wadiraja Bhat 06

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಲಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಬೈದ. ಅಯಿತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲುಂಡು:

 1. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್
 2. ಬಾಯಾರ್ ಸಂಕಯ್ಯ ಬಾಗೊತೆರ್
 3. ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಸ್ರಯ್ಯೆರ್
 4. ಮೂವೆರ್ ತಿಂಗಳಾಯೆರ್
 5. ಎನ್.ಎ.ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್
 6. ಎಸ್.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿ
 7. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರ್
 8. ಎನ್.ಎಸ್.ಕಿಲ್ಲೆ
 9. ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್
 10. ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ
 11. ಸತ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ
 12. ವಿಶು ಕುಮಾರ್
 13. ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್
 14. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ್
 15. ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.tuluacademy.org/