ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆನಗ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಸಮ್ಮೇಲ್, ಶ್ರುತಿ ಬುಕ್ಕೊ ನಾಗಸೊರೊದೊಟ್ಟುಗೆ ತಾಸೆನ್ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಮೆಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ಬೂತೊದ ವಾದ್ಯೊತಕುಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಭಂಡಾರೊದ ಕೊಟ್ಯಡ್ದ್ ಭಂಡಾರೊ ದೆಪ್ಪುನಗ
 2. ಮಣಿ-ಕಡ್ತಲೆ ಪತ್ತ್‌ನಗ
 3. ಬೂತೊದ ಬಣ್ಣೊ-ಬಂಗಾರೊ-ಪದ್ದೋಯಿನ್ ಭಂಡಾರೊಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನಗ
 4. ಬೂತೊಗು ಆವೇಸೊ ಬನ್ನಗ
 5. ಪೂಜಾರ್ಮೆದಾರೆಗ್ ಆವೇಸೊ ಬನ್ನಗ
 6. ಭಂಡಾರೊನು ಭಂಡಾರೊದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ದೀಡ್‍ನಗ
 7. ಎನ್ನೆ ಬೂಲ್ಯೊಕೊರ್‍ನಗ
 8. ಬೂತೊಗು ಪಡಿಅರಿ ಕೊರ್‍ನಗ
 9. ಬೂತೊ ಲಕ್ಕ್‌ದುಂತುನಗ
 10. ಬೂತೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರಸೆಡ್ ನಲಿಪುನಗ
 11. ಬೂತೊಗು ಪಾರಿ ಪಂಡೊಂದು ಉಂತಾನಗ
 12. ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಪ್ರಸಾದೊ ಕೊರ್‍ನ
 13. ಬಾರ್ನೆ ಕೊರ್‍ನಗ
 14. ಬೂತೊಗ್ ಆವೇಸೊ ಮುಗಿನಗ

ತಾಸೆನ್ ಜೋರಾದ್ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್.

ತಾಸೆನ್ ಜೋರಾದ್ ಬೊಟ್ಟುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬೂತೊದು ಆವೇಸೊ ಬನ್ನಗ
 2. ಬೂತೊ ಅಟ್ಟಹಾಸೊ ಮಲ್ಪುನಗ
 3. ಬೂತೊ ಬೋಂಟೆ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುನಗ
 4. ಬೂತೊ ವಾಲೆಸಿರಿ/ಒಲಸ್ಸಾರಿ ಪೋನಗ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾಸೆ&oldid=143292"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು