ಜುಬುಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಜುಬುಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ
ಜುಬುಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಚೌಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲೆ

ಉಂದು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಾಲೆದ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು 'ಜುಬುಲಿ'. ನೆಟ್ಟ್ ಓಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಪಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆಲೆನ್ ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದೆಕ್ `ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ/ಗೊಬ್ಬು' ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್[೧]. ಉಂದು ಪೋಣ್ಣು ಜೊಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು, ಅಣ್ ಜೊಕುಲುಲ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್, ಸುಮಾರ್ ಅಜಿ ವರ್ಸೊರ್ದು ಪದಿನೆನ್ಮ ವರ್ಸೊ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚಾದ್ ಗೊಬ್ಬುನಾ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲುಲ ಗೊಬ್ಬುಲಿ, ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಸೇದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆನ್ ಪಲ್ಲೆಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು ಆಂಡಲಾ ಎಲ್ಯ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಉಂದೆನ್ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಗೊಬ್ಬುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಜಾಲ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ನೆನ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್, ಕಂಡೊ, ಸಾಲೆತ ಮೈದಾನ, ತಟ್ಟ್ ಜಾಗೆ, ಜಾಗೆ ಇತ್ತಿನವುಲು ಗೊಬ್ಬಿಯರ ಅಪುಂಡು.

ಗೊಬ್ಬಿಯರ ಬೋಡಾಪಿ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಡಾಯಿನ ನೆಸಲೆ ತುಂಡು, ಚಪ್ಪಡೆ ಕಲ್ಲ್, ಓಡುತ ತುಂಡು, ಮರತ್ತ ತುಂಡುನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗೊಬ್ಬುನೆಲಾ ಉಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಒಂಟಿ ಕಾರ್
 • ಕಪ್ಪೆ
 • ಕೈ ಅತ್ತಂಡ ಬಿರೆಳ್
 • ಕಣ್ಣ್
 • ಮುಂಡೊ

ನಿಯಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸುರುಟ್ಟು ಓಂಜಿ ಕಾರ್‌‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಡು.
 • ಗೊಬ್ಬುನಗ ಬರಿತ್ತ ಗೆರೆಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಪೊವೊಡು.
 • ಕಲ್ಲ್‌‍ನ್ ಕಾರ್‌‍ಡ್ ನೂಕೊಂದು ಕೋಣೆದ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಪೆಜೊಲಿ.
 • ಕಲ್ಲ್‌ನ್ ಒಲಯಿ ಪಾಡ್‍ನಗ ಗೆರೆಕ್ಕ್ ತಾಗ್ಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಪೊವೊಡು.

ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೌಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ನಾಲ್, ಆಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಣ್ಮ ಚೌಕ ಆದ್ ಬಾಗ ಮಲ್ತೊನುನೆ. ನಾಲ್ ಚೌಕುಲಿ ಪಾಡೊಡು, ನೆನ್ನ್ ಕೊಲು, ಕೊಂಬಾ ಕಾರ್‌‍ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಕ್ ಪೀಸುಟ್ ಪಾಡುತ್ ಬೆಏತೆ ಬೇತೆ ಗುರ್ತ ಮಾಣಪೊಡು. ಬುಕ್ಕ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತ್ ದಿತ್ ಇತ್ತುನ ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲ್‌‍ಲೆನ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪುಡೆತ್ ಚೌಕುಲಿದ ಉಲಾಯಿ ಅಡಕೊಡು. ಅಯಿತ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಟಿ ಕಾರ್‌ಡ್ ಲಾಯಿತೊಂದು ಸುರತ್ತ ಚೌಕುಲಿದ ರಡ್ಡನೆಗ್, ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆಗ್ ಕಡಪತ್ ಕಡೆಕ್ ನಾಲೆನೆತ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡೊಡು. ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್‌ನ ಕಲ್ಲ್‌‍ದ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್‌ನ್ ಜೊಡಿಸತ್ ಲಾಯಿಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟೊಡು.

ವಿಸೆಸೊ ದಿನೊತಾನಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಜುಬುಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುವೆರ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು (೨೦೦೦). ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಆಟಗಳು. ಮಂಗಳೂರು: ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು. pp. ೨೪೮-೨೫೫.
 2. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/131817/5/05_table%20of%20content.pdf

ಜುಬುಲಿ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜುಬುಲಿ&oldid=142796"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು