ಬಿಸಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಿಸಲೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ
ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕಡುಪ್ಪುನ ಬಿಸಲೆ
ನೆಸಲೆ

ಬಿಸಲೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಬಾಜನ. ನೆನ್ನ್ ನೆಸಲೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನೊ ಚಪ್ಪಟೆ ಆದ್ ಅಗೇಲೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಸಲೆ ಪಂಡ ಕುತ್ತ ಆದ್ ಎತ್ತರೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬಿಸಲೆ ಪದೊ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯೊದಂಚಿ ಪೋಂಡ ನೆಸಲೆ ಪದೊ ತಿಕುಂಡು. ಉಂದು ರಡ್ಡ್‌ಲ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನ. ಇಂದೆತ ಉಪಯೋಗ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆಗ್ ಮಾತ್ರೊ. ಕನ್ನಡೊಡು ಮಡಿಕೆ[೧] ಮನ್ಪೆರ್. ಮಣ್ಣ್ದಡ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಬಾಜನೊಗು ಬಿಸಲೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೀನ್ಡ ಸಾರ್ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಥೆನ್ದ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು.

ಗಳಸ್ಯರ ತಯಾರ್ ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಮಲ್ದಿ ಈ ಬಿಸಲೆನ್‍[೨] ಕನತ್‍ದ್‍ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ತೂಂಟಾನ್‍ಡ್‍ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಾವೊಡು. ಚೌಲಿ ಅಯಿಬೊಕ್ಕ ಮನೊಲಿದ ಇರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಸಲೆದ ಇರೆ ಸರಿ ಪೂಜೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದ್‍ ದೀದ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ದೆಕ್ಕ್‍ದ್‍ ದೊಂಬುಗು ಪಾಡ್ದ್‍ ನುಂಗಾದ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಿಸಲೆದ ಆಡಿ ಚಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದ್‍ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್‍ ಇತ್ತಿ ಬಿಸಲೆನ್‍ ಜಾವಾದ್‍ ಚೆರಿಯದ ಮಿತ್ತ್‍ ದೀವೊಡು. ಬಿಸಲೆಗ್‍ ಮಣ್ಣ್‍ಡ್‍ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಯಿನೇ ದೀವೊಡು. ನೆಕ್ಕ್‍ ಬಾವಡೆ ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಜಿಪು ಕಾಲಿ ಅಯಿಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದ್‍ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ್‍ ನುಂಗಾವೊಡು. ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್‍ ಸ್ಟೌವ್‍, ಚಿಮಿಣಿ ಎಣ್ಣೆದ ಸ್ಟೌವುಟ್ಟ್‍ಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಲ್ಮಿನಿ, ಸ್ಟೀಲ್‍, ಪಿತ್ತಲೆದ ಬಾಜನೊಲೆಡ್‍ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಉರೆದ್‍ ಒಟ್ಟೆ ಅಪುಂಡು, ಕಿಲೆಂಬಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಮಣ್ಣ್‍ದ ಬಿಸಲೆಡ್‍ ವಾ ತೊಂದರೆಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಬಿಸಲೆಲು

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆಲಾ ನಕ್ಕು
  • ಬಾಯಿ ಬಿಸಲೆ, ಕೈ ನೆಸಲೆ (ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪಾತ್ರೆ,ಕೈ ಎಲ್ಯ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪಾತ್ರೆ)
  • ಕರ ನರಿಂಡ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಲಾಬೊ
  • ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕರ ಕಾಯಿಜಿಂಡ, ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮೇಲ್ದ ಕರ ಕಾಯುವೋ?
  • ಎಡ್ಡೆ ಕರನ್ ಒಟ್ಟೆ ಕರಟ್ಟ್ ತಾಂಟಯಿಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://m.prajavani.net/article/ತಣ್ಣನೆ-ನೀರಿಗೆ-ಮಣ್ಣಿನ-ಮಡಿಕೆ[dead link]
  2. http://www.udayavani.com/kannada/news/ಕಾಸರಗೋಡು-ಮಡಿಕೇರಿ/29770/ಪಾಲಕುನ್ನು-ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ-ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಸಲೆ&oldid=154791"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು