ಅಡ್ಯರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಡ್ಯರ

ಉನುಪ್ಪು/ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡಿಯೆರೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ. ಮಣ್ಣ್, ಎಲಿಮಿನಿ, ಸ್ಟೀಲ್, ಪಿತ್ತಲೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಒಡಿಪುಡ್ ಕೋರಾಯಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡಿ+ಕರ=ಅಡಿಕರ, ಅಡ್ಯರ, ಅಡ್ಡರ, ಅಡಿಂಕರ

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಗೆಲ ಬಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಉಂದೆತ್ತ ಅಡಿಬಾಗೊ ಉಂಗಿಲತ ಲೆಕೊ ಉಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಅಡ್ಯರತ ಕಾರ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಗಿಲೊ ಗಂಜಿತ ಕರ ದಿನಾಗ ಅದಾರೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಣ್ಣ್‌ದ, ಸ್ಟೀಲ್‌ದ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ದ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಬುದ, ಕಂಚಿದಅಡ್ಯರೊ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡ್ಯರೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಅಡ್ಯರೊ ಬರೊಡ್ದು ದುಂಬು ಮರತ್ತ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡುನ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಐಕ್ ಅಡ್ಯರ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಐಕ್ ಮರಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಡ್ಯರ

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಡ್ಯರ
  • ನೀರಡ್ಯರ

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಗಂಜಿ ದೆತ್ತ್ ದಿಯಾರ
  • ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡಿಯಾರ
  • ನೀರ್ ದಿಂಜ ದಿಯಾರ

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡಿಪೋಯಿನ ಅಡ್ಯರದ ಲೆಕ್ಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಡ್ಯರ&oldid=141791"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು