ಅಡ್ಯರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಡ್ಯರ

ಉನುಪ್ಪು/ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡಿಯಾರ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ್, ಕೀಜಿ, ಚೆಂಬುರ್ದ್ ಮಾಂತುನಾ ಬಾಜನೊ. ನೆನ್ನ್ ಒಡಿಪುಡ್ ಕೋರಾಯಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡಿ+ಕರ=ಅಡಿಕರ, ಅಡ್ಯರ, ಅಡ್ಡರ, ಅಡಿಂಕರ

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಗೆಲ ಬಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಉಂದೆತ್ತ ಅಡಿಬಾಗೊ ಉಂಗಿಲತ ಲೆಕೊ ಉಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಅಡ್ಯರತ ಕಾರ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಗಿಲೊ ಗಂಜಿತ ಕರ ದಿನಾಗ ಅದಾರೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಣ್ಣ್‌ದ, ಸ್ಟೀಲ್‌ದ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ದ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಬುದ, ಕಂಚಿದ, ಅಡ್ಯರೊ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡ್ಯರೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಅಡ್ಯರ

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಡ್ಯರ
  • ನೀರಡ್ಯರ

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಗಂಜಿ ದೆತ್ತ್ ದಿಯಾರ
  • ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡಿಯಾರ
  • ನೀರ್ ದಿಂಜ ದಿಯಾರ

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡಿಪೋಯಿನ ಅಡ್ಯರದ ಲೆಕ್ಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಡ್ಯರ&oldid=126928"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು