ಬೆಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೆಡಿ

ಬೆಡಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಬಂದೂಕು (ಕೋವಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಘನ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕೊಲೆನ್ (ಬಹುತೇಕ ಬೆಡಿಕುಲು) ಗಾಳಿಡ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ್‌ನ ಹೊಂದಿಸಾಯೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಆಯುಧ.

 • ಆಂಡ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕೊಲು ನೀರ್ (ಜಲ ಬೆಡಿಕುಲು/ಫಿರಂಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಿತ ಜಲ ಆಸ್ಫೋಟಕ) ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಣೊಕುಲು (ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಂದೂಕು) ಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕೊಲು ಮುಕ್ತವಾದ್ ರಾಯೆರೆ ಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನವು ಆದ್ ಉಪ್ಪು (ಗುಂಡುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟೆಲು) ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಟ್ಟ್‌ನವು ಆದ್ ಉಪ್ಪು.
 • ಟೇಸರ್ ಬೆಡಿ (ಬಂದೂಕು), ಈಟಿ ಬೆಡಿಕುಲು (ಕೋವಿಗಳು) ಬೊಕ್ಕ ಈಟಿಗಾಳ ಬೆಡಿಕುಲು (ಕೋವಿಗಳು). ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕದ ನೋದನ ವಿಧಾನೊ ವಿನ್ಯಾಸಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಪುಂಡು, ಆಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ್ ತುಪಾಕಿ ಕೊಳವೆಡ್ (ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆ) ಉಪ್ಪುನ ಅಧಿಕ ಗಾಳಿದ (ಅನಿಲ) ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡನ್ ನೋದಕೊಲೆನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮೊತ್ತುನ (ದಹನ)ತ ಮೂಲಕ (ಫಾಯರ್ ಆರ್ಮ್‌ಲು) ಅತ್ತ್ಂಡ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೋಚನದ ಮೂಲಕ (ಗಾಳಿಗೋವಿಲೆನ) ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿನ್ (ಅನಿಲವನ್ನು) ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕದ ಪಿರ ಬುಡೊಡಾಪುಂಡು. ಉಂದೆರ್ದ್ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕ ಬೇಗ ಆದ್ ನಳಿಕೆದ ಉದ್ದಗು ಪೋಪುಂಡು. ನಳಿಕೆದ ಕಡೆಟ್ಟ್ (ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ) ನೋದಕ ಅನಿಲದ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕದ ಮಿತ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಉಂತಾವುಂಡು(ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ). ಅಂಡ ಅತೆಟ್ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕವು ಅಯಿತ್ತ ಗುರಿತ್ತಂಚಿ ದುಂಬುದ ಪ್ರಯಾಣಗು ಯಾವುನಾತ್ ಉಡಾವಣಾ ವೇಗನು ಪಡೆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರ, ಕರ್ಬೊಲೆನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ ಉಂದೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಏರ್ ಗನ್
 • ಕೇಪುದ ಬೆಡಿ
 • ತೋಟೆದ ಬೆಡಿ
 • ಎ.ಕೆ.೪೭
 • ಮಿಶನ್ ಗನ್
Webley IMG 6789

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಾಡ್ ಮೃಗೊಕುಲೆನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ
 • ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನವುಲು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಉಪದ್ರದಪಗ ಅಯಿನ್ ಬೆರಿಪತ್ಯೆರೆ ಅತ್ರ್ಂಡ ಕೆರಿಯೆರೆ
 • ಲಡಾಯಿದ ಕಲೊಟ್ಟು
 • ಪೋಲೀಸ್‍ದಕುಲ್ ಜನಕುಲೆನ ಹತೋಟಿಗ್
 • ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆಡಿ&oldid=163171"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು