ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕತ್ತಿ

ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊ, ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿದ ಬೇಲೆ, ತೋಟೊದ ಬೇಲೆಡ್ ಕತ್ತಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕತ್ತಿ ಉಂದು ಕರ್ಬೊಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ. ಕೈಟ್ ಪತ್ತರೆ ಕಡೆ(ಪುಡಿ) ಇತ್ತುದ್ ಕಡ್ಪರೆ, ಮೂರೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ಮರತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಬೊತ್ತ ಕಡೆ(ಪುಡಿ) ಇಪ್ಪುಂಡು, ನೆನ್ನ ಅರು ಸರ್ತೊ ಅತ್ತಂಡ ಬಗ್ಗ್‌ತ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪುಡೆತ್ತ ಬಾಯಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಬರಿ ಬಾಯಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಒರ್ದ ಮಲ್ತುದ್ ಕನಕ್ ಕಡ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕತ್ತಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೆನ್ನಿಗ್, ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸೊಗು, ಪಿದಯಿದ ಬೇತೆ ಕೆಲಸೊಗು ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸೊಡು ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆ, ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ, ಕಣಕ್ ಕಡ್ಪರೆ, ಮರ ಕಡ್ಪರೆ ಎಯಿನ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಕಡ್ಪರೆಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಕತ್ತಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪರ್ಕತ್ತಿ
 • ಮಂಡೆಕತ್ತಿ (ನೆಕ್ಕ್ ಕಡ್ಪ ಕತ್ತಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್)
 • ಬಾಲ್ ಕತ್ತಿ
 • ಮೊಟ್ಟತ್ತಿ(ಮಣೆಕ್ಕ್ ಜೋಡಾದಿನ ಕತ್ತಿ)
 • ಬೀಸತ್ತಿ
 • ತರ್ಕತ್ತಿ
 • ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ
 • ಅಮೆಕತ್ತಿ
 • ಇಡೆಕತ್ತಿ
 • ಉಳೆ ಕತ್ತಿ
 • ಒಡ್ಕತ್ತಿ
 • ಕಯಿ ಕತ್ತಿ
 • ಕಸಿ ಕತ್ತಿ
 • ಕಿರ್ಗತ್ತಿ
 • ಕುಞ್ಞತ್ತಿ
 • ಕುಮ್ಮಯ ಕತ್ತಿ
 • ಕೊಡಂಕತ್ತಿ
 • ಕೊಯಿಲತ್ತಿ
 • ಗಾರೆ ಕತ್ತಿ
 • ಬಡ್ಡ್ಕತ್ತಿ
 • ನಾರತ್ತಿ
 • ಪಂತಿಕತ್ತಿ
 • ಪರ್ದತ್ತಿ
 • ಪೀಂಚಿಲ್ ಕತ್ತಿ
 • ಬಡ್ಡ್ ಕತ್ತಿ
 • ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ
 • ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿ
 • ಮುಳ್ಳು ಕತ್ತಿ
 • ಬೆರಿಕತ್ತಿ
 • ಮೇಶೆ ಕತ್ತಿ
 • ಹಾರ್‌ಕತ್ತಿ
 • ದಡ್ಡ್ಕತ್ತಿ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕತ್ತಿಗ್ ಉದೆ ಬೋಡು ಮಾನೊಗು ಮದೆ ಬೋಡು
 • ಕತ್ತಿ ಅಡಕ್ಕ್‌ದ್ ಉದೆಟ್ ಕಾದ್ಯುನಿ
 • ಸಯ್ತಿ ಕೋರಿಗ್ ಕತ್ತಿದ ಪೋಡಿಗೆನಾ

ಒಗಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತೆ ದಾದ? (ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಿನುಕುನೆ)

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕತ್ತಿ&oldid=126890"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು