ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕತ್ತಿ

ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊ, ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿದ ಬೇಲೆ, ತೋಟೊದ ಬೇಲೆಡ್ ಕತ್ತಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕತ್ತಿ ಉಂದು ಕರ್ಬೊಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ. ಕೈಟ್ ಪತ್ತರೆ ಕಡೆ(ಪುಡಿ) ಇತ್ತುದ್ ಕಡ್ಪರೆ, ಮೂರೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ಮರತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಬೊತ್ತ ಕಡೆ(ಪುಡಿ) ಇಪ್ಪುಂಡು, ನೆನ್ನ ಅರು ಸರ್ತೊ ಅತ್ತಂಡ ಬಗ್ಗ್‌ತ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪುಡೆತ್ತ ಬಾಯಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಬರಿ ಬಾಯಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಒರ್ದ ಮಲ್ತುದ್ ಕನಕ್ ಕಡ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕತ್ತಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೆನ್ನಿಗ್, ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸೊಗು, ಪಿದಯಿದ ಬೇತೆ ಕೆಲಸೊಗು ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸೊಡು ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆ, ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ, ಕಣಕ್ ಕಡ್ಪರೆ, ಮರ ಕಡ್ಪರೆ ಎಯಿನ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಕಡ್ಪರೆಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಕತ್ತಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪರ್ಕತ್ತಿ
  • ಮಂಡೆಕತ್ತಿ (ನೆಕ್ಕ್ ಕಡ್ಪ ಕತ್ತಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್)
  • ಬಾಲ್ ಕತ್ತಿ
  • ಮೊಟ್ಟ ಕತ್ತಿ(ಮಣೆಕ್ಕ್ ಜೋಡಾದಿನ ಕತ್ತಿ)
  • ಕುಂಞತ್ತಿ
  • ಬೀಸತ್ತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕತ್ತಿ&oldid=102641"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು