ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೈಕುರ್ವೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಸಾಮಾನ್‌ಲೆನ್ ದಿಂಜಾತ್ ಒರಿಯೆನೆ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ವೆ.

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆತ್ತ ಅಂತ್ಂಡ ಕಾಡಬಲ್ಲ್ ನ್ ಕೊನತ್‍ದ್ ತೆಲುಪುದು ಮೂರ್‌ದ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕೈಕುರ್ವೆ ಮೊಡೆಪೆರ್.

ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ಬಾರ್, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್‍ಲೆನ್ ದಿಂಜದ್ ದೀಯೆರೆ, ಕೊನೊಯೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]