ಕಾಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಪೆರಡೆ ಕೆತ್ತಿ/ತೆತ್ತಿ ದೀತ್ ಕಾವು ಕೊರಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಇಪ್ಪುನವು. ಇಲ್ಲಲ್ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನಕುಲು ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪೆರಡೆನ್ ಪಾರಗ್ ಕುಲ್ಲವುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಅಪಗ ಕಾಪು ಕಟ್ಟುವೆರ್. ನನೊಂಜಿ ಕಾಪು ಪಂಡ ಕಂಡಡ್ ಕಾಪು ದೀಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಕಂಡದ ಕಾಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲುಗು ತುಂಬೆ, ಕಾಯೆರ್‌ದ ಗೆಲ್ಲ್, ಕುಟ್ಟಿ ಮಯಿಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ಉರುವೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ಅರ್ತೊ ಕಂಡೊಗು ರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ್‍ದ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಗಲ ಬಾಯಿತ ಬೂರು/ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬಟ್ಟಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಂಟಯಿಡ್ ನಾಯಿ, ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ತಿಕಂದ್‌ನಾತ್ ಎತ್ತರೊಡು ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಜಾಗೆದ ಪುದಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಪುದ ಪೆರಡ್ಡೆಗ್ ಕೋಪೊ ಹೆಚ್ಚ

ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಪುಗು ಕುಳ್ಳುನಿ - ಪೆರಡೆ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಪು ಕೊರುಪುನ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾಪು&oldid=166922"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು