ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಅಗೆಲವಾಯಿನ ಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಪತೊನಿಯೆರೆ ಕೈಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೊಗು (ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳ, ಹಿಡಿಗಳಿರುವುದನ್ನು) ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಲತ್ತಡಿಟ್ ದೆತ್ತ್ ದಿನಾ ಬಣ್ಣೊ ಬಂಗಾರ್‌ತ ನಿಧಿಕ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಹಿರಿಯಕುಳು ದುಂಬು ದೆತ್ತ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ಪೆರ್
  • ಅಯಿನ್ ಕಯಿತ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಪುಣ್ಕೆದ ತಿರ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆಂಡೊಡು ಅಪ್ಪ ಕೊದಿ ಬರ್ಪಾವೊಡು.

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದರ್ಮಕೊಪ್ಪರಿಗೆ
  • ಲಕ್ಪ್ಮಣಕೊಪ್ಪರಿಗೆ
  • ರಾಮಕೊಪ್ಪರಿಗೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]