ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದೆಂಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೆಂಗ ಅತ್ತಂಡ ಜೆಂಗದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಅರೆಬಾಸೆಟ್ ಬೆಸಗೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ತ ಮಿತ್ತ್ ಮರತ್ತೊ, ತಲಾಕೆನೊ, ಅತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್, ಕಾಂಕ್ರೆಟ್‌ಡ್ ಅಡ್ಡೊಲಿಗೆದ ಲೆಕೊ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ದೆಂಗ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಿರಾಕುದ ಇಲ್ಲಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ದೆಂಗನ್ ತೂವೊಲಿ. ಬಿತ್ತ್‌ದ ಮುಡಿ, ಬಿತ್ತ್‌ದ ನಟ್ಟಿದ ಬೀಜ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತ್‌ಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗ್ ದೀಪುನ ಜಾಗ್ ದೆಂಗ. ಇತ್ತೆ ತಾರಸ್‌ದ ಇಲ್ಲ್‌ಲ್ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಬುಡ್‌ದ್ ಪೋಂಡ್. ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ಅಂಗೊಲಾಯಿನ ದೆಂಗೊದಂಚಿನ ಅಂಗೊಲು ನಮನ್ ಬುಡುದ್ ದೂರ ಪೊಂಡ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೆಂಗ&oldid=141798"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು