ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುರ್ಸು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವನಸ್‌ಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕುರ್ಸು ೧೯೩೯
ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಕುಲ್ಲರೆ ಗಲಸುನ ಮರತ್ತ ಕುರ್ಸು
ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್(ಕುರ್ಸು)
ಪೊಂಜೊವ್ ನೀಲಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ದೃಶ್ಯೊ
ಆಫಿಸ್‍ಲೆಡ್ ಗಲಸುನ ಕುರ್ಸು

ಕುರ್ಸು ಪಂಡ ಕುಲ್ಲಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಲುಪುನವು . ಉಂದೆನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಗಲಸುನ ಆಸನ ಪಂಡ್‍ದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುರ್ಸುಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು . ಕುರ್ಸುದ ಕಾರ್ ಏತ್ ಎತ್ತರೊಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ಂಡಾ ಅವೆಟ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಂಪು 90° ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವೆರ್ದ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೋನೊನ್ಲಾ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ದ ಸುಮಾರ್ ಕೋಣೆಲೆಡ್(ಉದಹಾರಣೆಗ್ ಚಾವಡಿ, ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕೋಣೆ) ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಛೇರಿಲೆಡ್(ಮೇಜ್ ದೊಟ್ಟುಗು) ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕುರ್ಸುಲೆನ್ ಮರ, ಕರ್ಬೊನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ ತರೊತರೊತ್ತ ಬಣ್ಣೊನ್ ಕೊರ್ದು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್, ವೀಲ್ ಚೇರ್ , ರೆಕ್ಲೈನರ್ , ಆರ್ಮ್‍ಚೇರ್ ಇಂಚ ಕುರ್ಸುಲೆಡ್ ಸುಮಾರ್ ನಮುನೆದ ಕುರ್ಸುಲುಲ್ಲ.

ಕುರ್ಸು ಪಂಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ, ಬೆತ್ತದ, ಕರ್ಬದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ನ ವಸ್ತ್. ಸುರುಕು ಉಂದೆನ್ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅವು ಕರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ನಮುನಮುನೆದ ಕುರ್ಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಣಸ್‍ಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕುರ್ಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕುರ್ಸುಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೆರಿಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೇಬುಲ್‍ಗ್ ಕುಲ್ಲರೆ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್.[೨]

ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್(ಕುರ್ಸು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್/ಕುರ್ಸುನ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ರಾಕರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ರಾಕರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಕಾರಣೊ ಅವೆತ್ತ ಕೈ ಸಿ ಆಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುನೈರ್ದಾವರ ಅವೆನ್ ರಾಕರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕುರ್ಸುನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಕುಲೋಂದು ಎದುರು ಪಿರ ಆಡಾವರೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ರಾಕಿಂಗ್ ಕುರ್ಸುಲೆನ್ ಮಡಿಪರೆಲಾ ಆಪುಂಡು.[೩][೪][೫]

ನೀಲಿಂಗ್ ಚೇರ್(ಕುರ್ಸು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೀಲಿಂಗ್ ಚೇರ್/ ಕುರ್ಸು ಎಂಚ ತಯಾರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಮೊರಂಪುನ್ ಕುರ್ಸುದ ಸೀಟ್‍ಗದ ಊರುದು ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ನ್ಲಾ ಪಿರ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುಲೆಕ. ಇಂಚ ಈ ಕುರ್ಸುನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣೊ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು.[೬]

ಕಛೇರಿಡ್ ಗಲಸುನ ಕುರ್ಸು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಛೇರಿಡ್ ಗಲಸುನ ಕುರ್ಸುಲ್ ಎತ್ತರವಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವೆಕ್ಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‍ದ ಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ ಡ್ ೫ ಚಕ್ರೊಲು ಇಪ್ಪುವ. ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನೈರ್ದಾವರ ಕುರ್ಸುಡ್ ಕುಲ್ಲೋಂದು ಎದುರು ಪಿರ ಪೋವೊಲಿ.[೭]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thefreedictionary.com/chair
  2. Doyle, Alice Welsh (25 February 2022). "Liven Up Your Dining Chairs With Three Interior Designer Tricks". Wall Street Journal. Retrieved 18 July 2022.
  3. "Buy An Excellent Wooden Rocking Chairs Design Online in India ( रोक्किंग चेयर ) At". WoodenTwist (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 18 July 2022.
  4. "Rocking Chair News | Latest News on Rocking Chair – Times of India". The Times of India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 18 July 2022.
  5. "Rocking Chair: Latest News, Videos and Photos of Rocking Chair | Times of India". The Times of India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 18 July 2022.
  6. "An Ergonomic Kneeling Chair is a Great Way to Boost Your Productivity and Stay Healthy: Discover the Numerous Benefits of an Ergonomic Kneeling Chair and the Top10 Kneeling Chairs Available in India (2021)". BP Guide India – Find the perfect gift, every time (in ಇಂಡೋನೇಶಿಯನ್). Retrieved 18 July 2022.
  7. "The best ergonomic office chairs for working from home, according to experts". NBC News (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 18 July 2022.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುರ್ಸು&oldid=145334"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು