ಕುರ್ವೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಸಾಮಾನ್‌ಲೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ವೆ.

ಕುರುವೆ

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆತ್ತ ಅಂತ್ಂಡ ಕಾಡಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಕೊನತ್‍ದ್ ತೆಲುಪುದು ಮೂರ್‌ದ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕುರ್ವೆನ್ ಮೊಡೆಪೆರ್.

ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ಬಾರ್, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ತಾರಾಯಿ - ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್‍ಲೆನ್ ದಿಂಜದ್ ದೀಯೆರೆ, ಕೊನೊಯೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುರ್ವೆ&oldid=127083"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು