ಕರ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ಪು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಾಡ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಮೃಗೊಕುಲು ಊರುಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೋಡ್‍ದ್ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಆ ಗುಂಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕೋಲುಲೆನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ತೆಲುಪುದ ಪಲಯಿನ್ ಆ ಗುಂಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಆಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬಜಕಿರೆ,ಉನ್‍ಗೆಲ್ ಬೈ, ಪಂತ್ತಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀಪೆರ್ ರಾತ್ರೆ ಕಾಡ್‍ದ ಮೃಗೊಕುಲು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಗುಂಡಿಗ್ ಬೂರುವ. ಇಂಚ ಬೂರ್ ನ ಮೃಗೊಕುಲೆಗ್ ಗುಂಡಿರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರಿಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಕಾಂಡೆ ಕರ್ಪುನು ತೂದ್ ಮೃಗೊಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಪತ್ತುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕರ್ಪು ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೊಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಸೆರೆನ ಕಾಲೊಡು ಕೈದಿಲೆಗ್‍ಲಾ ಕರ್ಪುದ ಸಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕರ್ಪು&oldid=114972"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು