ಕರ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕರ್ಪು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಾಡ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಮೃಗೊಕುಲು ಊರುಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೋಡ್‍ದ್ ಮಾಲ್ದುನಾ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ.

ಕರ್ಪು ಮಾನ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ಪುತ ಗುಂಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕೋಲುಲೆನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ತೆಲುಪುದ ಪಲಯಿನ್ ಆ ಗುಂಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಆಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬಜಕಿರೆ, ಉನ್‍ಗೆಲ್ ಬೈ, ಪಂತ್ತಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀಪೆರ್ ರಾತ್ರೆ ಕಾಡ್‍ದ ಮೃಗೊಕುಲು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಗುಂಡಿಗ್ ಬೂರುವ. ಇಂಚ ಬೂರ್‌ನ ಮೃಗೊಕುಲೆಗ್ ಗುಂಡಿರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರಿಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಕಾಂಡೆ ಕರ್ಪುನು ತೂದ್ ಮೃಗೊಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಪತ್ತುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕರ್ಪು ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ.

ಗಳಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾಡ ಮೃಗೊಲೆನ್ ಪತ್ತಿಯರ
  • ವೈರಿಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೆರೆ

ಇತಿಹಾಸೊಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಸೆರೆನ ಕಾಲೊಡು ಕೈದಿಲೆಗ್‍ಲಾ ಕರ್ಪುದ ಸಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್‌ಗೆ.
  • ದುಂಬು ಅರಸುನಕುಲು ಪತ್ತ್‌ನ ವೈರಿಲೆನ್ ಕರ್ಪುದ ಗುಂಡಿಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್‌ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕರ್ಪು&oldid=126772"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು