ಬಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೆರೆ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ಸಾದನೋ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್‌ಲೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅರಿ, ಬಾರ್,ಪೊಯ್ಯೆದಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್‍ಲೆನ್ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಡ್ ದಿಂಜದ್ ಕೊನೆಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಉಂದೆನ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆತ್ತ ಅಂತ್ಂಡ ಕಾಡಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಕೊನತ್‍ದ್ ಇಡೀ ಬಲ್ಲ್‌ಡೇ ಮುಡೆದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಎಂಜಿರ್ ಬಲ್ಲ್‌ದ ಬಟ್ಟಿ.
  2. ಮಾದೆರ್‌ದ ಬಲ್ಲ್‌ದ ಬಟ್ಟಿ.
  3. ಬೆತ್ತದ ಬಟ್ಟಿ.
  4. ಬೆರ್ದ್‌‍ದ ಬಟ್ಟಿ
  5. ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಬಟ್ಟಿ

ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊಬ್ಬರ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ತಾರಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್‍ಲೆನ್ ದಿಂಜದ್ ದೀಯೆರೆ, ಕೊನೊಯೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ತುಂಬೆರೆಲಾ ಗಲಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಟ್ಟಿ&oldid=134516"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು