ಮುಡ್ಕನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂಂದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನ್ ಪತ್ತುನ ಬೆದರ್‌ಟ್ ಮಾಂತಿನ ಸಾದನೊ.

ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಡ್ಕ - ಬಗ್ಗುನ ಕನೆ- ಕೋಲು, ಬಗ್ಗುನ ಕೋಲು

ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಬೆದರ್‌ಟ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಅತ್ತಂಡ ಕಬರ್ ಕೋಲುಟ್ಲ ಮಾನ್ಪುವೆರ್.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಬರ್ ಮುಡ್ಕನೆ
  • ನಿಲ ಮುಡ್ಕನೆ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಟ್ಟಿ/ಕಂಡ ಮಾಲ್ತಿನವುಲು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಉಪದ್ರಗಾತ್ ಪಕ್ಕಿ ಕಾನೆ ದೀತ್ ಪತ್ತವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.