ಮುಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ

ಮುಡಿ ಪದಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೊಲು ಉಂಡು.

 1. ಕನ್ನಡೊದ ಮಿಡಿ ಪದೊಕ್ಕು ತುಳುಟು ಮುಡಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ, ಅಪ್ಪೇ ಮುಡಿ, ತೌತೆದ ಮುಡಿ, ಪೇರೊಲ್ದ ಮುಡಿ ಇಂಚ ಆಲಪಲೊಕ್ಕು ಮುಡಿ ಪದೊನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆರ್.
 2. ಭೂತೊಗು ಮುಡಿಕಟ್ಟುನ ಪದೊ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಉಂಡು.[೧]
 3. ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಡಿತ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು. ವಿಟ್ಲದ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಮುಡಿ ಒಪ್ಪಾವುನ ಕಜಂಬು ಕ್ರಮೊದ ಆಚರಣೆ ಇನಿಲಾ ನಡತೊಂದುಂಡು.[೨]
 4. ತರೆ ಕಟ್ಟುನೆಗ್ ಮುಡಿ ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ದ್ರೌಪದಿನ ಸಿರಿಮುಡಿಕ್ಕ್ ಕೈಪಾಡಿಯೆ ದುಶ್ಶಾಸನೆ ಪನ್ಪಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು.[೩]
 5. ಕಂಡೊಡು ಕೊಯಿಲಾದ್ ಬಾರ್, ಬಿತ್ತ್, ಅರಿನ್ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಬಾರ್ದ ಮುಡಿ, ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ, ಬಿತ್ತ್ ಮುಡಿ ಇಂಚ ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು (ಚಿತ್ರೊ ತೂಲೆ).
 6. ಮಾಮಿ ನೆರಿಯಲ್ಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಮರ್ಮಾಲ್ ಮುಡಿ ಬಾಪಾಯಳ್ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಮುಸುಂಟು ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥೊ ಅಪುಂಡು. ಮುಡಿ ಬಾಪಾವುನೆ, ಮುಸುಂಟು ಬಾಪವುನೆ.

ಆಚಾರ ವಿಚಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್ ಒಕ್ಕೆಲಾನಗ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾಯೇ ಎದುರುದ ದಾರಂದೊಡು ಮುಡಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದು ಉಲಿಟ್ಟ್ ಮರೊಕ್ಕು ಗಿರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಪುರೆಪುವೆರ್- ಆ ಮುಡಿ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಾಯಗ್
 2. ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪೊಗ್ಗಾಯಿಲೆಕ್ಕ, ಅರಿ, ದಾನ್ಯ ಉಲಯಿ ಕೊನೊನಗ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ಉಲಯಿ ಪಿರೆಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು
 3. ಮುಡಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ

ಸಂಪರ್ಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂತೆ ವಿವರೊ ಮೂಲುಂಡ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/31798436.cms
 2. http://kanaja.in/archives/52807
 3. https://kn.wiktionary.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%A1%E0%B2%BF
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಡಿ&oldid=75118"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು