ಕುತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಎಣ್ಣೆ, ಪೇರ್ ಅಲಪುನ ಮಾನೊ. ಒರ್ಬೊ ಕುಡ್ತೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್‌ನ್ ಕಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಟ್ ಒರಿದಿನೆನ್ ಕುತ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ್ ನೆನ್ನ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡದ ಎಣ್ಣೆ ಕುತ್ತಿದ ನೆಯಿ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕುತ್ತಿ ಕಂತ್‌ದ್ ನಡೆಪೆರೆ ಆಪುಜಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುತ್ತಿ&oldid=111735"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು