ಕೊಮ್ಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅರಿಬಾರ್‌ನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ದೀಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ. ಉಂದು ಅಲಪುನ ಮಾನೊ. ದುಂಬು ಅರಿ /ಬಾರ್‌ನ್/ತೌಡುನು ದಿಂಜಾದ್ ದೀಪುನ ಬೆತ್ತ/ಕಾಡಬಲ್ಲ್/ಬೆದ್ರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾದನೊ. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಏಲ್ ಕಲಸೆ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಅಪುಂಡು.

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಮ್ಮೆನ್ ಬೆದ್ರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಮ್ಮೆ&oldid=135255"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು