ಪುಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪುಂಡಿ

ಪುಂಡಿ ಅರಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್, ಉಂದು ಉಂಡೆ ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಅಲತೆಲ ಅದುಂಡು.

ಬಸಲೆ ಪುಂಡಿ

ಅಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಕೈತ ಐನ್ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದಾನಗ ಅಯಿತ ಉಲಯಿ ಪತ್ತುನಾತೆನ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

  • ಪುಂಡಿ ಅರಿ
  • ಪುಂಡಿ ಪಣವು (ಚಿಲ್ಲರೆ)

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿನಿಲಿಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು
  • ಪುಂಡಿ ಪುಂಟುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬರಂದ್.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಪುಂಟೊಣೊಡು
  • ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್

ತೆನಸ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಂಡಿ ಪಂಡ್ಂಡ ತುಳುವೆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿಲಾ ಅಂದ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಂಡಿ ಗಸಿ

ನೆನ್ ಬೋಳಾಥ್ಯರಿ, ಅತಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತಲ ಮಂಪೆರ್.

ಮಾನ್ಪುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿನ್ ೫-೬ ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ಯರ ಪಾಡೊಡು. ಬೊದುಲಿನ ಅರಿನ್ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು.ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಾದ್ ಉಂಡೆ ಮಂತುತ್ ತೊಂದುರುಡ್ ಬೇಯಿಪಾಪುನ. ನನಲಾತ್ ರುಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ತಾರಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ವಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾಸಾತ ಕಜಿಪು, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು, ಚಟ್ನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಲಾಯಿಕ್ ಆಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಂಡಿ&oldid=142999"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು