ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪುಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುಂಡಿ
ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಇರೆಟ್ ದಿತ್‌‍ನ
ಬಗೆRice dumpling
Place of originಭಾರತ
ಜಾಗ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾಜ್ಯೊದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ
Main ingredientsಅರಿ
ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು ಪುಂಡಿ

ಪುಂಡಿ (ಪುಂಡಿದ ಗಟ್ಟಿ) ಅರಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್, ಉಂದು ಉಂಡೆದ ರೂಪೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು[೧]. ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಅಲತೆಲಾ ಅಂದ್.

ಬಸಲೆ ಪುಂಡಿ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಸಿಟ್ ಮುರ್ಕಾದಿನ ಪುಂಡಿ

ನೆನ್ ಬೊಳಂತ್ಯೆ ಅರಿ, ಅತ್ಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್‌ದ ಅರಿಟ್‌ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ ಅತ್ತಂದೆ ಪುಂಡಿ ದ್ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ತಿಂದಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿನ್ ೫-೬ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದುಲರ ಪಾಡೊಡು. ಬೊದುಲಿನ ಅರಿಕ್, ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆಯಿನ ಬಂದೊನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಾದ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ತೊಂದುರುಡ್ ಬೇಯಿಪಾವರ ದೀವೊಡು. ನನಲಾತ್ ರುಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ತಾರಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ವಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು, ಚಟ್ನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಲಾಯಿಕ್ ಆಪುಂಡು[೨].

ಪುಂಡಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Kube Mutli (ಮರ್ವೈ ಪುಂಡಿ)

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು

 1. ಅರಿ
 2. ಮರುವಾಯಿ
 3. ಮುಂಚಿ
 4. ತಾರಯಿ
 5. ಜೀರಿಗೆ
 6. ದಾಸೆಮಿ
 7. ನೀರುಳ್ಳಿ
 8. ಉಪ್ಪು

ಮಲ್ಪನ ವಿದಾನ

ಸುರುಕ್ಕು ಅರಿ ನ್ ಕಡೆದ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತೊಂದುರುಡು ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೈಪಾವೊಡು ಮುಂಚಿ, ತಾರಯಿ, ದಾಸೆಮಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮರುವಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಡು. ಅವು ಕೊದ್ದಿನಗ ಅಯ್ಕ್ ಪುಂಡಿ ನ್ ಪಾಡೊಡು. ಅಡೆಗ್ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಯಾರ್.

 • ನೀರ್ ಪುಂಡಿ

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು

 1. ಅರಿ
 2. ಉಪ್ಪು
 3. ತಾರಾಯಿ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ

ಅರಿ, ಉಪ್ಪು, ತಾರಾಯಿ ಉಂದೆನ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ನೀರ್ ದೀವೊಡು. ಅವ್ವು ಕೊದ್ದಿದ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿನ್ ಕೊದಿಯುನ ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡೊಡು. ಅಡೆಗ್ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ತಯಾರ್ ಆಪುಂಡು.

 • ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು

 1. ಅರಿ
 2. ಉಪ್ಪು
 3. ಮುಂಚಿ
 4. ತಾರಾಯಿ
 5. ನೀರುಳ್ಳಿ
 6. ಜೀರಿಗೆ
 7. ದಾಸೆಮಿ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ

ಸುರುಕ್ಕು ಅರಿನ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್ಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂದೊನು ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ತೊಂದರ್ ಕರಟ್ಟ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ, ತಾರಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕೊದ್ಯಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ನ್ ಅಯ್ಕ್ ಪಾಡೊಡು. ಅಡೆಗ್ ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ ತಯಾರ್


ಅಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಕೈತ ಐನ್ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದಾನಗ ಅಯಿತ ಉಲಯಿ ಪತ್ತುನಾತೆನ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

 • ಪುಂಡಿ ಅರಿ
 • ಪುಂಡಿ ಪಣವು (ಚಿಲ್ಲರೆ)

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪುಂಡಿನಿಲಿಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು
 • ಪುಂಡಿ ಪೂಂಟುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬರಂದ್.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪುಂಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಪುಂಟೊಣೊಡು
 • ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್
 • ಪುಂಡಿ ನ್ ಹಾಸ್ಯ ರೂಪಕವಾದ್ ಲಾ ಬಳಸುವೆರ್: ಉದಾ:ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲನ?

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Pundi Gatti | Rice Dumpling Recipe". Udupi Recipes. 30 September 2014. Retrieved 31 July 2022.
 2. https://udupi-recipes.com/2014/09/pundi-gatti-rice-dumpling-recipe.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಂಡಿ&oldid=160715"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು