ಪುಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪುಂಡಿ

ಅರಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್, ಉಂದು ಉಂಡೆ ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಅಲತೆಲ ಅದುಂಡು.

ಅಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಕೈತ ಐನ್ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದಾನಗ ಅಯಿತ ಉಲಯಿ ಪತ್ತುನಾತ್.

  • ಪುಂಡಿ ಅರಿ
  • ಪುಂಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿನಿಲಿಕೆ ಇತ್ತ್Oಡ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು
  • ಪುಂಡಿ ಪುಂಟುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬರಂದ್.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಪುಂಟೊಣೊಡು
  • ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್

ತೆನಸ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಂಡಿ ಗಸಿ

ನೆನ್ ಬೋಳಾಥ್ಯರಿ, ಅತಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತಲ ಮಂಪೆರ್.

ಮಾನ್ಪುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿನ್ ಬೊದುಲ್ಯರ ಪಾಡುತ್, ಬುಕ್ಕಾ ಕಡೆಟ್, ಮಾಜಾತ್ ಉಂಡೆ ಮಂತುತ್ ತೊಂದುರುಡ್ ಬೇಯಿಪಾಪುನ. ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ತಾರಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ , ವಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾಸಾತ ಕಜಿಪು, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ಲಾಯಿಕ್ ಆಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿ ಗಸಿ
  • ಪುಂಡಿ ಮರುವಾಯಿ
  • ಪುಂಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಂಡಿ&oldid=111695"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು