ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ
ಬಟಾಟಂಬಡೆ
ಪುದರ್ಬಟಾಟೆದ ಬೋಂಡl
ಬಗೆಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈತ್ದಿನ ತೆನಸ್
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಬಟಾಟೆ , ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್

ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಉಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸಾಂಡಲ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ವೊಟೇಲ್ ಲೆಡ್ ಉಂದು ತಿನರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಟಾಟೆದ ಉಂಡೆಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಕಲತ್ತ್ ದಿನ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್ ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈತ್ ದ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಡಿಯೇ ಬಟಾಟಂಬಡೆ. ಉಂದು ಉಲಾಯಿರ್ದ್ ಮೆತ್ತನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಪಿದಾಯಿದ ಪದರ ತಿನರೆ ಕರುಕುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾತ್ತ ಬಾರಿಗ್ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ್. ಭಾರತೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಆಲೂ ಬೋಂಡ, ಆಲೂ ವಡ, ಬಟಾಟ ಬೋಂಡ,ಪೊಟೇಟೊ ಬೋಂಡ, ಪೊಟೇಟೊ ವಡ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರುಂಡು.[೧]

ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆದ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1970 ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ಶಿವಸೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಏಪ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅಪಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊದ ಅನ್ಜೊವ್ಲೆನ ಮನಸ್‍ದ ಉಲಯಿ ಈ ಸೇನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನೊಡಿಪ್ಪುನಗ, ಆ ಗುಂಪುಡಿತ್ತಿನಾರ್ ಒರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‍ದಲ್ಪ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಂ. 1 ಅಯ್ತ ಪಿದಯಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಾರರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ದಿನೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆನ್ ಪಾವ್‍ದ ನಡುಟು ದೀದ್, ಕಾಯ್ಮುಂಚಿನ್ ಕಯ್ತ್ ದ್ ಮಾರರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ತಿಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸೊನೆ ಬರೆಯೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನೊಲಿ.[೨]

ಬೋಡಾಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಟಾಟೆದ ಉಂಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಟಾಟೆ - ೩ .
 • ಕಾಯ್ಮುಂಚಿ - ೪/೫.
 • ಅಡಿಗೆದ ಎಣ್ಣೆ - ೩ ಚಮ್ಚ.
 • ದಾಸಿಮಿ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ.
 • ಉರ್ದು - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ.
 • ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ - ೪/೫ ಅರಿ.
 • ಶುಂಠಿ - ಅರ್ದ.
 • ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ - ಕಾಳ್ ಚಮ್ಚ.
 • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು - ೨ ಚಮ್ಚ.
 • ತೊಗರಿಸಲಾಯಿ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ(ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ) .
 • ನೀರುಳ್ಳಿ - ೧.
 • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್.
 • ಹಿಂಗ್ - ಕಾಲ್ ಚಮ್ಚ.

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕು ಬಟಾಟೆನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಡ್ ಬೈಪಾವುನಾಂಡ ೪/೫ ಸಿಟಿ ಗೆತ್ತ್ ದ್ ಬೈಪಾವೊಡು, ಇಂಚನೆ ಬೈಪಾವುನಾಂಡ ಬಟಾಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಆನೆಟ್ಟ ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ಅವೆನ್ ಬರಿಕ್ಕ್ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ತೊಗರಿಸಲಾಯಿ, ಉರ್ದು , ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯ್ಮುಂಚಿ , ಮಂಜೊಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಮಗುಪ್ಪೊಡು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬೆಯ್ಪಾದಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾರ್ದ್ ೨ ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಆಕಾರೊಡು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು.[೩]

ಕಲದ್ದಿನ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್ - ಅರ್ದ ಬೊಗೊಣಿ.
 • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್.
 • ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ - ೨ ಚಮ್ಚ(ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ).
 • ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ.[೪]

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗ್ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು , ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ , ಬೋಡಂಡ ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದ್ ಚೂರ್ ಚುರೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದ್ ಹದ ಬಂದೊದಲೆಕ ಕಲಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಕಯ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವರೆ ದೀವೊಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಟಾಟೆದ ಉಂಡೆನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟ್ ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಡು.[೫][೬]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬಟಾಟಂಬಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ಬಟಾಟಂಬಡೆನ್ ತಿನರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ

ಬಟಾಟಂಬಡೆನ್ ಮಾಮುಲಿಯಾದ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಸೊಡು ತಾಋಆಯಿದ ಚಟ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪೆರ್ . ಆಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈತ್ ದಿನ ಕಾಯ್ಮುಂಚಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾರ್ದ್ ಉಂದೆನ್ ತಿನರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Deep Fried, Spiced Mashed Potato Dumplings (Batate Ambado/Ambade) - KonkaniFoodRecipes.com". www.konkanifoodrecipes.com. Retrieved 16 July 2022.
 2. "ಬಟಾಟಂಬಡೆದ ಇತಿಹಾಸೊ Pav". https://www.outlookindia.com/outlooktraveller/ (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 18 July 2022. {{cite web}}: External link in |website= (help)
 3. Amit, Dassana (30 May 2021). "Batata Vada". Dassana's Veg Recipes. Retrieved 16 July 2022.
 4. "Batata Vada | Aloo Vada". Swasthi's Recipes. 1 September 2017. Retrieved 16 July 2022.
 5. "Batata Vada Recipe by Kishore D Reddy". NDTV Food (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 16 July 2022.
 6. "Batata Vada Recipe - Maharashtrian Street Food - Step by Step Photos". foodviva.com. Retrieved 16 July 2022.