ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಜೆ ಮಡಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಜೆ ಮಡಿಕೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಒಂಜೆತ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಅರಿಕುಲುಲೆನ್ ಬೆರದ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಲುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ
  • ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ
  • ಉಪ್ಪು
  • ತಾರಾಯಿ

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉರ್ಪೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಅರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಬಂದ ನೀರ್ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿನ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ಕ್ ತೆಲುಪುಡೇ ಪೂಜೊಡು. ಅಂಚ ಪೂಜಿದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇರೆನ್ ಪಜೆನ್ ಮಡಿಪುನ ಲೆಕೊ ಮಡಿತೊಂದು ಪೋವೊಡು ಅಂಚ ಮಡಿತ್‍ನ ಇರೆನ್ ತೊಂದುರುದ ಕರಟ್ಟ್ ದೀದ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೈತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಪಜೆ ಮಡಿಕೆದ ಅಡ್ಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚ ತಯಾರ್ ಆಯಿನ ಅಡ್ಯೆನ್ ರೆಸೊಕ್ಕು ಪಾಡ್‍ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಅತ್ತ್ಂಡ ರೆಸೊಕ್ಕು ಮುರ್ಕಾದ್‍ಲಾ ತಿನೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]