ಅಪ್ಪೊತಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ಅರಿಟ್ ಮಾನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮುನೆತ ಪುಳಿ ಅಡ್ಯೆ.

ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ್ ಪೊಕ್ಕುಲೊ ತಂಚ ಗುಂಡಿ ಇಪ್ಪಿನ ಕಾವೊಲಿಡ್ ಮಾನ್ಪುನ, ಪುಳಿ ಬತ್ತಿ ಅಡ್ಯೆ ಅಯಿನೆತ್ತವರ ಉಂದು ಪೊಕ್ಕುಲೊತಲೆಕ ಕಾವೊಲಿತ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರುಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]