ಅಪ್ಪೊತಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಪ್ಪ(ತಿಂಡಿ)

ಉಂದು ಅರಿಟ್ ಮಾನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮುನೆತ ಪುಳಿ ಅಡ್ಯೆ.

ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ್ ಪೊಕ್ಕುಲೊ ತಂಚ ಗುಂಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾವೊಲಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಪುಳಿ ಬತ್ತಿ ಅಡ್ಯೆ ಅಯಿನೆತ್ತವರ ಉಂದು ಪೊಕ್ಕುಲೊತಲೆಕ ಕಾವೊಲಿತ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರುಪುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಕಾವೊಲಿಡ್ ಎಣ್ಮ ಗುರಿಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಗುರಿಕುಲೆಗ್ ಬಂದೊನು ಮೈತ್ಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೊದ ಅಡ್ಯೆ ಅಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]