ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅಜದಿನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಮರ
ಜೀಗುಜ್ಜೆ

ಜೀಗುಜ್ಜೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು.


ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅಜದಿನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಜೀಗುಜ್ಜೆ
  2. ತಾರಾಯಿ
  3. ಮುಂಚಿ
  4. ಪುಳಿ
  5. ಉಪ್ಪು
  6. ಮಂಜೊಲು
  7. ಕೊತ್ತಂಬರಿ
  8. ಜೀರಿಗೆ
  9. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ರುಚಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೇಯಿಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ್ ಮುಂಚಿ,ಕೊತ್ತಂಬರಿ,ಜೀರಿಗೆ,ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುಳಿ, ಮಂಜೊಲ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಅಡೆವೊಡು. ಆಜಾವುನ ಕಜಿಪು ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ದಿಂಜ ಕಡೆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಡೆದ್ ಆಯಿನ ಅರೆಪುನ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಜೀಗುಜ್ಜೆಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]