ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪತ್ರೊಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪತ್ರೊಡೆ
ಪತ್ರೊಡೆ
ಪುದರ್ಪತ್ರೊಡೆl
ಬಗೆ4
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತೊ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುತೇವು, ಅರಿ, ಬೆಲ್ಲ

ಪತ್ರೊಡೆಗ್ ಪತ್ರಡ್ಯೆ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸ್ಸ್, ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆ. ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಮಲೆನಾಡ್‍ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರಿಯಲದಪಗ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತೇವುದ ಇರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತೇವುಡು ಮಸ್ತ್ ವಿದ ಉಂಡು.

ತೇವುದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮರ ತೇವು
  • ಗೊವೆ ತೇವು
  • ಕರಿ ತೇವು
  • ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ತೇವು
  • ದಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪು ತೇವು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ ಉಂಡು
  • ಕ್ರೋಟನ್‍ ತೇವು (ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದವು) - ಉಂದು ತಿನ್ಯರೆ ಅಪುಜಿ

ತೇವುದ ತಿನಸ್ಸ್‌ಲೆನ್ ಮಾನ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೆಕ್ಕ್ ಬಂದ ಪೂಜಿದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ತಿನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ತೇವುದ ಇರೆ. ಉಂದು ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರಟ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಮರತೇವು ಪನ್ಪೆರ್. ತೇವು ಪೂಜೆರೆ ಮಸಾಲೆ- ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರ್ದರಿ, ದಾಸೆಮಿ, ಮೆತ್ತೆ, ಓಮ, ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ, ಪದೆಂಗಿ ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ - ಉಂದೆನ್‍ ಸನ್ನ ಕಡೆವೊಡು ಕಡೆತಿನ ಬಂದೊನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೆಕ್ಕ್‍ ಪೂಜಿದ್‍ ಮಿತ್ತ್‍ ಮಿತ್ತ್‍ ದೀದ್ ಪೂಜಿದ್ ಪಜೆ ಮಡ್ತಿಲೆಕ್ಕಿ ಮಡ್ತ್‍ದ್ ತೊನ್ದುರೊಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪೆರ್. ಬೆಯ್ತದ್ ಚೌಲಿ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತುಂಡ್ ಮಲ್ತುದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈಪುವೆರ್. ಅವ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ. ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆದ ಒಟ್ಠುಗು ತಿನ್ನೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಂಡು. ಉಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಮಾತಾ ತೇವುಡು ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ತೇವುಲು ಕಿಂರ್ಬುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತೇವುದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ.

ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೇವುದ ಇರೆನ್‍ ಬಂದೊಗು ಬೆರೆಕಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉರ್ಪೆಲ್‍ ಆರಿನ್‍ ೬ ಗಂಟೆ ನೀರ್‍ಡ್‍ ನೆನೆತ್‍ದ್‍ ಪುಂಡಿಗ್‍ ಕಡೆವುಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆವೊಡು. ತೇವುದ ಇರೆನ್‍ ಸಣ್ಣ ಮೂರುದು ಬಂದೊಗು ಬೆರೆಕಾದ್‍ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟ್‍ದ್‍ ಬೆಯ್ಪಾವೊಡು. ಇರೆಟ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕಲಾ ಬೆಯ್ಪಾವೊಲಿ. ಬೆಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪುದಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದಂಚ ಕಡೆತಿ ಕಾಲಿ ಆರೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ಯಾದ್‍ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿದ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ಂಡ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿನ್ಯರೆ ತಯಾರ್‍ ಆಪುಂಡು.[೧][೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://web.archive.org/web/20090509001905/http://sampada.net/blog/palachandra/06/05/2009/19962.
  2. https://hebbarskitchen.com/pathrode-recipe-patrode-konkani-recipe/