ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುರೆತ ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುರೆ

ಅರಿನ್ ಕಡೆದ್ ಅಯಿಕ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಆಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬೈಪಾದ್ ತಿನೊಲಿ. ಅರಿನ್ ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬಂದ ಪನ್ಪೆರ್. ನೀರ್ ಬಂದೊನು ಕಾವೆಲಿಡ್ ಉರುಟುಗು ಮಯಿತ್‌ದ್ ಬೈಪಾಂಡ ದೋಸೆ ಆಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೊನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಂದೊರುಡು ದೀದ್ ಬೈಪಾಂಡ ಪುಂಡಿ ಆಪೊಂಡು . ಅರಿ ಕಡೆಯಿನೆದೊಟ್ಟುಗು ತುರೆನ್ ಸೇರಾದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ತುರೆತ ಅಡ್ಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತುರೆ
  • ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ
  • ಉಪ್ಪು
  • ತಾರಾಯಿ
  • ಬೆಲ್ಲ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಳಂತೆರಿನ್ ನೀರ್ಡ್ ಬೊದೆಲೆರ್ ಪಾಡೊಡು ೫,೬ ಗಂಟೆ ಬೊದ್‌ಲ್ಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಾದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದೊಗು ತುರೆನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಬಂದೊನು ಪಾಡ್ದ್ ಮಡಿತ್‌ದ್ ತಂದೊರುಡು ದೀದ್ ಬೈಪಾವೊಡು.