ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬನ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬನ್ಸ್
ಬನ್ಸ್
ಪುದರ್ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್l
ಬಗೆತೆನಸ್
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಮೈದಾ, ಪರ್ಂದ್

ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಪರ್ಂದ್ ನ್ ಗಲಸ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ತುವರೆ ಪೂರಿದಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತಿನರೆ ಚೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿಡ್ ಬಯ್ಯ ಚಾತ್ತ ಬಾಯಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡೆಲ ತಿನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಪರ್ಂದ್ ದ ಪೂರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲಾ ಉಂಡು. ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನೈರ್ದಾವರ ಬನ್ಸ್ ನ್ ಅಂಚನೇ ತಿನೊಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಚಟ್ನಿ/ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾರ್ದ್ಲಾ ತಿನೊಲಿ.[೧][೨]

ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ದ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ , ಪಂಡ್ಂಡ ಈ ತಿಂಡಿನ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್ದಿನಿ ಉಡುಪಿದ ಮಠೊಟ್ಟ್. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷೊರ್ದ್ ದುಂಬು ಉಡುಪಿದ ಮಠೊತ್ತ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ಈ ತಿಂಡಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅವ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಅಪಗ ಪರ್ಂದ್ ಅಟಿಲ್‍ಗ್ ಬೋಡಿತ್ತ್ ನೈರ್ದ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಗೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೈರ್ದಾವರ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಪರ್ಂದ್‍ದಿನ ಪರ್ಂದುಲು ಹಾಲಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣೊಗು ಪರ್ಂದ್‍ನ್ ಹಿಟ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಕಲತ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈತ್‍ದ್ ಪ್ರಸಾದೊದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್‍ಗೆ. ಅವ್ವೇ ತಿಂಡಿಗ್ ಬನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್.[೩] ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಉಡುಪಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಡ್ ಈ ಬನ್ಸ್ ತಿನರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. [೪]

ಬೋಡಾಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೈದಾ ಪೊಡಿ – ೩ ಬೊಗೊಣಿ .
 • ಸಕ್ಕರೆ – ಅರ್ಧ ಬೊಗೊಣಿ.
 • ಕೊಜಪು – ಅರ್ಧ ಬೊಗೊಣಿ.
 • ಸೋಡದ ಪೊಡಿ – ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ.
 • ಪರ್ಂದ್ – ೨
 • ಜೀರ್ದರಿ – ಅರ್ಧ ಚಮ್ಚ.
 • ಎಣ್ಣೆ –ಕಾಯ್ಪ್‌ಯರೆ.
 • ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್.[೫]

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕು ಇಂಜಿ ಬಾಜನೊಡು ಪರ್ಂದ್ ನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ(ಚೀಪೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್), ರುಚಿಗ್ ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಸೋಡದ ಪೊಡಿ, ೨ ಚಮ್ಚ ಕೊಜಪು, ಜೀರ್ದರಿ ಪಾರ್ದ್ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು(ಪರ್ಂದ್ ನ್ ಸಮ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು). ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಮಾರ್ದ್ ಕುಡ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್‍ಗ್ ನೈ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಡ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹಿಟ್ಟ್ ಕಲತ್ತಿನೈನ್ ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಬುರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಕೈಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕೊ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಲಾಟೊಡು. ಲಾಟಿನೈನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವರೆ ದೀದ್ ಕೈಪೊಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು.[೬]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬನ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕನ್ನಡ - ಉಡುಪಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೂರಿ/ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್.[೭]
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಬನ್ಸ್.[೮]
 • ಹಿಂದಿ - ಬನಾನ ಪುರಿ.[೯]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Mangalore Buns: Your Guide To Finding The Port City's Iconic Food Item". Slurrp. Retrieved 17 July 2022.
 2. "ಕುಡ್ಲ ಬನ್ಸ್". Retrieved 17 July 2022.
 3. "Mangalore Buns (Banana Buns or Banana Pooris)" (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 2 November 2021. Retrieved 17 July 2022.
 4. "Mangalore Buns: Your Guide To Finding The Port City's Iconic Food Item". Slurrp. Retrieved 17 July 2022.
 5. Minocha, Natasha (20 October 2021). "Mangalore Buns Recipe". Tasha's Artisan Foods. Retrieved 17 July 2022.
 6. "Millet Mangalore Buns are perfect for the monsoons; here's how you can make them". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 6 July 2020. Retrieved 17 July 2022.
 7. "Mangalore Buns Recipe ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್". ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ. 20 August 2015. Archived from the original on 17 July 2022. Retrieved 17 July 2022.
 8. Kitchen, Hebbars (11 January 2019). "banana buns recipe | mangalore buns recipe | banana puri recipe". Hebbar's Kitchen. Retrieved 17 July 2022.
 9. "बनाना पूरी - Mangalore Buns Recipe - Banana puris". Indian Vegetarian Recipes in Hindi | NishaMadhulika.com (in Hindi). 27 October 2012. Archived from the original on 17 July 2022. Retrieved 17 July 2022. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬನ್ಸ್&oldid=154381"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು