ಉಂಡ್ಲುಂಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂಡ್ಲುಂಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚಟ್ಟೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಉಡ್ಲುಂಗ/ಉಂಡ್ಲುಂಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ . ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್‌ಲಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಬೇಕರಿಲೆಡ್ ತಯಾರಾದ್ ತಿಕ್ಕುನೆರ್ದ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪುನಕ್‌ಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆರ್.

ಉಡ್ಲುಂಗ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಡ್ಲುಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪಿ ಸಾಮಾನುಲು-- ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ನೀರ್, ಒಂತೆ ಸೋಡಾಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್, ಬೆಲ್ಲ, ಕೈಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ.[೧]

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿತ್ತ ಬಂದ/ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಸೋಡಾಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನೀರ್ ಡ್ ಕಲಪೊಡು, ಸರೀ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಲತಿಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವೊವು. ಬನಲೆಡ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಅವು ಕಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಕಲತಿ ಹಿಟ್ಟ್‌ನ್ ಗೋಳಿ ಗೋಳಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗೋಳಿದ ಲೆಕೊ ಮಲ್ತ್‌ನೆನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಒಂತೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡೊಡು. ಕೆಂಪಾದ್ ಕಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಬಾಜನೊಗು ಪಾಡ್ಂಡ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಡ್ಲುಂಗ ತಯಾರ್ ಆಂಡ್. ಉಡ್ಲುಂಗ ತಿನಿಯೆರೆ ಕಟು ಕುಟು ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಂಡು.

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. *http://hebbarskitchen.com/goli-baje-recipe/