ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
ಬೇತೆ ಪುದರ್ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ, ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
Courseಗಟ್ಟಿ
ಮೂಲದ ಜಾಗೆಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಕುಡ್ಲ,ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
Serving temperatureಪೆಲಕಾಯಿ/ಗುಜ್ಜೆ

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ/ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಲುವೆರ್ ವಿಸೇಸೊವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್.[೧]ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ. ಮುಲ್ಪ ಈ ತಿಂಗೊಲುಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ್ ಲಬ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಟ್ಟ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿಲಾ ಒಂಜಿ ಬಗೆ.[೨]

ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಪರ್ಂದ್ದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ.
 • ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ.
 • ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ/ಬಾರೆದ ಇರೆ.
 • ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ
 • ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಉಪ್ಪು.[೩]

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ

ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ದೆರೊಂದು ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಸಮ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಡೆಯೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಅಂಚನೆ ಅರಿ ಕಡೆನಗ ಜತ್‌ದ್ ದೀತ್‍ನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಕಡೆಯೆರೆ ಅರಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ (ಬಂದ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು), ದೋಸೆದ ಬಂದದಾತ್ ನೀರ್ ಆಯೆರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚ ಕಡೆದ್ ದೆತ್ತಿ ಬಂದನ್ ಬಾರೆದ/ತೆಕ್ಕಿದ/ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮಡ್ ತ್‍ದ್ ತೊಂದುರುದ/ಇಡ್ಲಿದ ಕರಟ್ಟ್ ಬೈಯೆರೆ ದೀವೊಡು.
ಅವು ಬೈಯೆರೆ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು. ಬೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪರ್ಂದ್ ಮುಂಚಿದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಿಗತ್ ನೈಯಿಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೪]

ಪೆಲಕಾಯಿರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಡ್ಯೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನ ಗಾರಿಗೆ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಾರ್ಯ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಇಡ್ಲಿ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಪ್ಪ/ಅಪ್ಪೊ
 • ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್ ಮೈಪುನೆ
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗೋಳಿಬಜೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ". Retrieved 6 July 2024.
 2. "ಆಟಿಡ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ". Retrieved 6 July 2024.
 3. Kitchen, Hebbars (10 February 2019). "jackfruit idli | halasina hannina kadubu | pelata gatti/gidde| ponsa muddo". Hebbar's Kitchen. Retrieved 6 July 2024.
 4. "Jackfruit kottige | Halasina hannu gatti - Plateful of veggies". 29 June 2020. Retrieved 6 July 2024.
 5. "ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ". Retrieved 6 July 2024.