ಗೋಳಿ ಬಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪುನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಗೋಳಿಬಜೆ ಪನ್ಪೆರ್ . ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಹೋಟೇಲ್ ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲಲೆಡ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಜೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗೋಳಿಬಜೆ

ಗೋಳಿಬಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಳಿಬಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪಿ ಸಾಮಾನುಲು-- ಮೈದ ಪೊಡಿ, ಕಾಯಿಮುಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ನೀರ್ , ಒಂತೆ ಸೋಡಾಪೊಡಿ, ಕೈಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ.[೧]

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಳಿಬಜೆ

ಮೈದಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿಮುಂಚಿದ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ತುಂಡು, ಸೋಡಾಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನೀರ್ ಡ್ ಕಲಪೊಡು, ಸರೀ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಲತಿಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವೊವು. ಬನಲೆಡ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಅವು ಕಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಕಲತಿ ಹಿಟ್ಟ್ ನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರದ ಗೋಳಿ ಗೋಳಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡೊಡು. ಕೆಂಪಾದ್ ಕಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬೇತೆ ಬಾಜನೊಗು ಪಾಡ್ಂಡ ತಿನಿಯೆರೆ ಗೋಳಿಬಜೆ ತಯಾರ್ ಆಂಡ್. ಗೋಳಿಬಜೆ ತಿನಿಯೆರೆ ತಾರಾಯಿದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. *http://hebbarskitchen.com/goli-baje-recipe/