ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ
ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ
ಬೇತೆ ಪುದರ್ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ ,ಸೇಮಾಯಿಡ್ಯೆ, ನೂಕಡ್ಯೆ [೧]
ಬಗೆತೆನಸ್
ಮೂಲದ ಜಾಗೆಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಕುಡ್ಲ , ಉಡುಪಿ
ಬೊಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಸೇಮಿಗೆ

ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ(ನೂಕಡ್ಯೆ) ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತುಳುವೆರೆ ತೆನಸ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ನೂಕಡ್ಯೆ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ ನ್ ಏರಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಇಜಿಂಡ ಅಸ್ಟೆಮಿ, ಮಸುಲುಡ್ಕೆ (ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ)ದಂಚಿನ ಪರ್ಬೊದಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಪರ್ಬದಪಗ ಈ ಅಡ್ಯೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್, ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು, ಪರ್ಂದ್ ದ ರಸಾಯನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಮಾಸದ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಪೆರ್. ಅವ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸೇಮೆದಡ್ಯೆದ ಪೂಂಬೆನ್ ದೊಂಬುಗ್ ನುಂಗಾದ್ ಅವೆತ್ತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨]

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೇಮೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುನಾನಿ ಬೊದುಲ್ಪಾದಿನ ಅರಿನ್ ಕಡೆದ್ ,ಬಂದನ್ ದೆತ್ ದ್ , ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಬಾಣಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು . ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡೆನ್ ತೊಂದುರುಡ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಬೆಯೋಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡೆನ್ ಪರಸೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ತಿರಗಣೆನ್ ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾನಗ ಪರಸೆಡ್ ಅಡ್ಯೆ ನೂಲುದ ಲೆಕ ಜಪ್ಪುಂಡ್. ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪರೆ ೨ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡ್ . ಒಂಜಿ ಜನ ಮಣೆ ಒತ್ತರೆ ನನೊರಿ ತಿರ್ತ್ ಜತ್ತಿನ ಅಡ್ಯೆನ್ ದೆಪ್ಪರೆ. ಸೇಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಪೂಂಬೆ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ .[೪]

ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿಗ್ ಚೀಪೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಅವೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೇರ್ ನ್ ಅರ್ಪೊಡು. ಇಜಿಂಡ ಕಾಲಿ ತಾರಾಯಿನಕ ಕಡೆದ್ ಪೇರ್ ದೆತ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಕಲಡಾವೊಲಿ.[೫]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೇಮೆದಡ್ಯೆಗ್ ನೂಕಡ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಾಲೈನ್ ದಿನ ಉಂತ್‌ದ್ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಅಡ್ಯೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ್ ಮಲ್ಪೆದೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಣೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಗದ ಕಾಲೊದ ಸೇಮೆದಡ್ಯೆದ ಮಣೆಲಾ ತಿರ್ಗಾವರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವ್ವು ಮರತ್ತ ಮಣೆ. ಆ ಮಣೆನ್ ಒತ್ತೆರೆ ಉಜ್ಜೆರ್. ಆ ಉಜ್ಜೆರ್‌ನ್ ಊಂದೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಕೋಡಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೆರ್ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಂತುಜೆರ್‌ ಪನ್ಪಿನ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ನೂಕುನ ಅಡ್ಯೆ ನೂಕಡ್ಯೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೯]

ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನೆ ವಿದಾನೊ ವಿಡೀಯೊ ರೂಪೊಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://vijaykarnataka.com/lavalavk/languages/tulu/-/articleshow/22945803.cms
  2. https://www.suddi9.com/archives/14363
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2022-07-15. Retrieved 2022-07-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. https://www.youtube.com/watch?v=D0KRkOi_kS8
  5. https://vknotifications.indiatimes.com/lavalavk/languages/tulu/-/articleshow/24160687.cms[dead link]
  6. "Akki Shavige | Ottu Shavige Recipe". Udupi Recipes. 19 November 2018. Retrieved 16 July 2022.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=E_Qr-J2hJ6w
  8. https://www.youtube.com/watch?v=QmGfYYLHIrk
  9. "ತುಳು ಚಾವಡಿ-ತೆನಸ್ ಬಂಜಾರ... ಮನಸ್ ಬಂಗಾರ." Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 16 July 2022.