ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್

ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪರ್ಂದ್. ಉಂದು ಲತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಗುಜ್ಜೆ. ಬುಲೆದ್ ಪರ್ಂದ್ಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪುಂಡು. ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ಪಚ್ಚಿಲ್ ದೆತ್ತದ್ ಆಯಿತ್ತ ಪೆಲತ್ತರಿ/ಬೋಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅರಿತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆದ್ ಮಲ್ಪುನವೇ ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ. ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪುನ ಪೋರ್ತುಡು ತುಲುವೆರ್ ವಿಸೇಸೊವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬು ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಅರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜತ್‍ನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ನ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಅಯಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ದೋಸೆದ ಕಾವೊಲಿಡ್ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು. ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ದೋಸೆ, ಗಾರ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]