ವರ್ಗೊ:ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಡ್ಯೆ ಮೂಡೆ ಗುಂಡ ಗೆಂಡದಡ್ಯೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಆಪ್ಪ ಅಪ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ತೊಂದುರು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಕೋರಿರುಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಮರ್ವಯಿ ಪುಂಡಿ ಎಟ್ಟಿಪುಂಡಿ

"ಅಡ್ಯೆ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೧ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೧ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.