ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾಂತನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆಲತ್ತರಿ

ಸಾಂತನಿ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪೆಲತರಿನ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಉನ್ಗದ್ ದೀಪುನವು. ಉಂದೆನ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸುಂಟಾಯಿಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ತಿಂದೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಸಾಂತನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿ ಸಾಮಾನುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಪೆಲತ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು

ಸಾಂತನಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಲತ್ತರಿನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಡ್ದ್ ಐನ್ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉನ್ಗೆರೆ ಪಾಡುನೆ. ಉನ್ಗದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ದ ಪಸೆದಾಂತಿನ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ ದ್ ದೀವೊಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾಂತನಿ&oldid=163228"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು