ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೀರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೀರ
ಸೀರ
ಪುದರ್ಶೀರl
ಬಗೆಚೀಪೆ ತೆನಸ್
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುರವ, ಸಕ್ಕರೆ, ನೈ, ಪೇರ್ , ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬೀಜ

ಸೀರ[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಚೀಪೆದ ತೆನಸ್. ಉಂದೆನ್ ರವ, ನೈ, ಪೇರ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಬೀಜ, ಸಕ್ಕರೆನ್ ಗಲಸ್ ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚೀಪೆ ತೆನಸ್ ಆಯ್ನೈರ್ದಾವರ ಉಂದೆನ್ ಬಯಕೆ, ಮದಿಮೆ, ಪೂಜೆ, ಬಾಲೆತೊಟ್ಟಿಲ್ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್ ಪಾಯ್ಸದ ಬದಲ್ ಗ್ ತೀಪೆದ ತೆನಸಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಲಹಾರದ ಸಮಯೊಡ್ಲಾ ಈ ಬಗೆತ್ತ ತೆನಸ್ ತಿನರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ ವೊಟೇಲ್ ಲೆಡ್ ಈ ತೆನಸ್ ಕಮ್ಮಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸೀರನ್ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಬಜಿಲ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಲಾ ವೊಟೇಲ್ ಲೆಡ್ ಬಲಸುವೆರ್ .[೨]

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದ್ಯಕಾಲೀನ ಅರೇಬಿಕ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿದ ಸಮಯೊಡು ರವೆತ್ತ ಸೀರೊನು ಪೆತ್ತೊದ ನೈಟ್ ಪೊತ್ತುದು , ರವೆ ಅಂಚನೆ ಚೀಪೆದ ತೆನಸ್‍ನ್ ಮೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ತಿಗತ್‍ನೈ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕೊನು ಗಲಸ್‍ದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಪೇರ್, ಬಾದಾಮಿ, ಬೀಜ, ಪಿಸ್ತಾ ಉಂದೆನ್ಲಾ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಬ್ನ್ ಸಯ್ಯರ್ ಅಲ್-ವಾರ್ರಾಕ್ ಮೆರೆನ 10 ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಅಡುಗೆಪುಸ್ತಕೊಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೇಬು ಅಂಚನೆ ಖರ್ಜೂರೊನು ಗಲಸ್‍ದ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೀರೊದ ವಿಸಯಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನ್ ಪ್ರಕಾರೊಡ್ , ಸೀರ ಪನ್ಪಿನ ತೆನಸ್‍ನ್ ಭಾರತೊಗು ಮೊಘಲೆರ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತ್ದ್‍ ಕೊರ್ನಿ ಪನ್ಪೆರ್.[೩] ಆಂಡ 12ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಮಾನಸೊಲ್ಲಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕೊಡು ಚಾಲುಕ್ಯದ ರಾಜೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ III ಸೀರ ಪನ್ಪಿನ ತೆನಸ್‍ನ್ ಶಾಲಿ-ಅನ್ನ[೪](ಇತ್ತೆದ ಸೀರ) ಪಂಡ್‍ದ್ ದುಂಬೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆರ್ಂದ್ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು. 14 ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಸ್ಪೇನ್‌‍ ದೇಶೊಡು, ರವೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಪೇರ್, ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಪಾರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದಿತ್ತೆರ್. ಭಾರತೊಡು ಸೀರನ್ ಗೋಧಿದ ರವೆ , ಪೆತ್ತೊದ ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪೇರ್, ಬಾದಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಬೀಜ ಪಾರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ರವ - ೧ ಕಪ್ .
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ , ಬೀಜ - ಅರ್ದ ಕಪ್ .
 • ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ .
 • ಸಕ್ಕರೆ ಚೀಪೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ (ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿನ್ಲಾ ಗಲಸೊಲಿ).
 • ಪೆತ್ತದ ನೈ - ೧ ಕಪ್ .
 • ಪೇರ್ - ೨ ಲೋಟೆ .

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಚಮ್ಚ ನೈ ಪಾರ್ದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜನ್ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಪೊತುದಿನೈನ್ ಬರೀಕ್ ದೀದ್ ಅವ್ವೇ ಬಾಣಲೆಗ್ ರವ ಪಾರ್ದ್ ರವ ಕಮ್ಮೆನ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಪೊತ್ಪೊಡು . ಅವೆನ್ ಜಾದ್ ದೀದ್ ನನೊಂಜಿ ಬಾಜನೊಡು ೨ ಲೋಟೆ ಪೇರ್ ಕೊದ್ಪಾದ್ ಪೇರ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಪೊತುದ್ ದೀತಿನ ರವೆ ಪಾರ್ದ್ ಸಮ ತಿರ್ಗಾವೊಡು . ನೀರ್ ಪುರ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಜಿಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ , ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ, ಪೊತ್ತುದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ, ೪-೫ ಚಮ್ಚ ನೈ (ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಬೋಡಂಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಬೆರೆಸೊಲಿ) ಪಾರ್ದ್ ಕುಡಲ ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಹದ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾದ್ ದೀವೊಡು.[೫]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಸೀರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮನಮುನೆದ ಸೀರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿದ ಸೀರ.[೮]
ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿದ ಸೀರ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Recipe: Whip up Kesari Sheera, a superb semolina dessert, this Vasant Panchami". Hindustan Times (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 15 February 2021. Retrieved 16 July 2022.
 2. Amit, Dassana (3 July 2021). "Suji ka Halwa | Sheera Recipe". Dassana's Veg Recipes. Retrieved 16 July 2022.
 3. Krondl, Michael. Sweet Invention: A History of Dessert (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Chicago Review Press. ISBN 978-1-56976-954-6. Retrieved 17 July 2022.
 4. "ಸೀರೊದ ಇತಿಹಾಸೊ" (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 17 July 2022.
 5. "Sheera Recipe | Suji Halwa". Swasthi's Recipes. 6 August 2019. Retrieved 16 July 2022.
 6. "Kesari Bath - Sheera Recipe | Spices And Aromas". spicesandaromas.com. Archived from the original on 16 July 2022. Retrieved 16 July 2022.
 7. "रवा शीरा (Rava Sheera recipe in hindi) रेसिपी बनाने की विधि in Hindi by Madhu Mala's Kitchen". Cookpad (in ಹಿಂದಿ). Retrieved 16 July 2022.
 8. Kitchen, Hebbars (11 September 2020). "pineapple kesari bath recipe | pineapple sheera | pineapple rava kesari". Hebbar's Kitchen. Retrieved 16 July 2022.
 9. "ಪರ್ಂದ್ ದ ಸೀರ: News, Articles and Blogposts about Banana Sheera Recipe – Times of India". The Times of India. Retrieved 16 July 2022.
 10. "Chikku Sheera recipe by Shoba Bharathraj at BetterButter". BetterButter (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 16 July 2022.
 11. "Apple Kesari | Apple Sheera Recipe". Udupi Recipes. 10 October 2015. Retrieved 16 July 2022.
 12. Anthony, Mary (25 November 2019). "Sitaphal sheera". Mary's Kitchen. Retrieved 16 July 2022.
 13. "ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟ್ ದ ಸೀರ". News18 हिंदी (in ಹಿಂದಿ). 9 January 2022. Retrieved 16 July 2022.
 14. "Strawberry Sheera Recipe: How to Make Strawberry Sheera Recipe - bigbasket Cookbook| bigbasket.com". www.bigbasket.com. Retrieved 16 July 2022.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೀರ&oldid=165839"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು