ಸೀತಾಫಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೀತಾಫಲತ ಪೂ
ಸೀತಾಫಲ
ಸೀತಾಫಲ

ಸೀತಾಫಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಫಲತ್ತ ಪುದರ್.ನೆತ್ತ ಮರ ಸುಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ಪೂಟುದಾತ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುಂಡು.ಈ ಮರಡ್ಡ್ ಮರ್ದ್‍ದ ಉಪಯೋಗಲ ಉಂಡು. ಈ ಮರತ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಉಂದೆನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೬ ಶತಮಾನೊಡು ಭಾರತೊಗು ಕೊನತೆರ್.ಉಂದೆನ್ ತೋಟೊಲೆಡ್ ಪರ್ಂದ್‍ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಬುಳೆಪವೆರ್[೧].

ಬೇತೆಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಅನ್ನೋನ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ
 • ಕನ್ನಡ - ಸೀತಾಫಲ,ಅಮೃತಫಲ,ಅಮುಚಿಕಾಯಿ,ದುರಂಜೆ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಸೀತಾಫಲ,ಬಹುಬೀಜಕ,ಗಂದಗಾತ್ರ
 • ತಮಿಳು - ಸೀತಾಫಲಂ
 • ತೆಲುಗು - ಸೀತಾಫಲಮು
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅ‌‌‍ಪ್‍ಲ್,ಶುಗರ್ ಅ‌‌‍ಪ್‍ಲ್ ,ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಪ್

ಮರತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೀತಾಫಲತ ಮರ ಸುಮಾರ್ ೧೦-೨೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಬಳಪುಂಡು.ಈ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲೆನ್ ಬುಡೊಂದು ಬಳಪುಂಡು.ಇರೆ ಉದ್ದವಾದ್ ಕೊಡಿ ಚೂಪಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಗೆಲ್ಲ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಪೂ ಆದ್ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಸೀತಾಫಲತ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ತೂನಗ ಒಂಜೆ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಲೆಕ್ಕ್ ತೋಜಿಂಡಲ ಅಯಿನ ಉಲಯಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಲ್ಯ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಸಮೂಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆನ ಉಲಯಿಡ್‌ಲ ಕಪ್ಪುದ ಬಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.[೨]

ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೀತಾಫಲತ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಚೂರ್ಣ ವಿಷಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಕಣ್ಣಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೀರ್ತಿಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸುರೆರೆನ ಗ್ರಂಥೊಡು ಉಲ್ಲೇಕವಾದುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೀತಾಫಲತ ಇರೆನ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಅರೆತ್‌ದ್ ಗಾಯದ ಮಿತ್ತ್ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಂಡ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಗಾಯೊಡು ಪುರಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸಯಿಪುಂಡು.
 • ಲತ್ತ್ ಸೀತಾಫಲನೊ ಬಿತ್ತ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಉರ್ಚುನ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ಉರ್ಚುನ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು.
 • ಪರ್ಂದ್‍ ಸೀತಾಫಲತೊ ಬಿತ್ತ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೊಲ್ದುದ ತಿರ್ಳ್‌ನ್ ಕಜ್ಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕುರಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಕುರಿ ಬೇಗ ಪರ್ಂದ್‍‌ದ್ ರೆಶಿ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬೇನೆ ಕಮಿಯಾಪುಂಡು.
 • ಸೀತಾಫಲತ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ಸರಿಯಾದ್ ಪಜ್ಜಿ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಬೆರೆಸದ್ ಮೀಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕೂಜಲ್‌ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಮಿಂಚುಂಡು.
 • ತರೆ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಬೂರ್ನಕುಲೆನ ಮೂಂಕುಗು ಸೀತಾಫಲತ ಇರೆನ್ ಕಯಿಟ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಮೂಸಾಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಾಪೆರ್.
 • ಜ್ವರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಸೀತಾಫಲತೊ ಬೊಲ್ದುದ ತಿರ್ಳ್‌ನ್ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಸೀತಾಫಲತೊ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಪೇನ್ ತಯಿತ್ ಪೋಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/sugar_apple.html
 2. http://eol.org/pages/1054831/overview
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೀತಾಫಲ&oldid=130159"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು