ವರ್ಗೊ:ಪರ್ಂದ್‍

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆಬೇತೆ ಪರ್ಂದ್‍ಲೆನ್ ಈ ಪುಟೊಡು ತೋಜಾವೊಲಿ.

"ಪರ್ಂದ್‍" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೩ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೩ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.