ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಪರ್ಂದ್‍ಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ ನೆಂಪಾಪನೆ ಒಂಜೆ ಅವು ಬಾರೆ ಪರ್ನ್ದ್. ಅಂಡ ಪರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ. ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಫಲೊ ಪರ್ಂದ್‍ಲು ವಿಶಾಲ ಅರ್ತೊಡು ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ್‍ದೇ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನ ಅರ್ತೊ. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ವಾ ನಮೂನೆದ ಪರಂದ್‍ಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ದುಂಬುಗು ತೂವೊಲಿ.

ಪರ್ಂದ್‍ಲೆ ಇದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರ್ಂದ್‍ಡ್ ಇಲ್ಯೆ ಮಲ್ಲೆಂದ್ ಭೇದೊ ಇದ್ದಿ. ಎಂಚಿನವುಲಾ ಅವು ಪರ್ಂದೇ ಆಪುಂಡು.

ಕಜಿಪುದ ಕಾಯಿ/ಪರ್ಂದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಂಬಟೆ
 2. ಕುಕ್ಕು
 3. ಚವುಲಿಕಾಯಿ
 4. ಪಟ್ಲಕಾಯಿ
 5. ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ
 6. ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ
 7. ಬದನೆ
 8. ಮನೊಳಿ
 9. ಸೌತೆ

ಕಾಡ್ ಕಾಯಿ/ಪರ್ಂದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಬುಲಿಂಕೆ
 2. ಕೊಟ್ಟೆ
 3. ಗೋಂಕು/ಬೀಜೊ
 4. ಗೋಳಿ
 5. ಚಲ್ಲಂಗಾಯಿ
 6. ಚವಿ
 7. ಚೂರಿ
 8. ಜಾರಿಗೆ
 9. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
 10. ನೇರೊಲು
 11. ಪೊನ್ನೆ
 12. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ
 13. ಬಾರೆ ಪರ್ನ್ದ್
 14. ಮಾದೆರ್
 15. ಮುಡ್ಕರೆ ಕಾಯಿ
 16. ಮುಳ್ಳಂಕೋಲೆ
 17. ಸರೊಳಿ
 18. ಸೇರೆ/ತೇರೆ
 19. ಸೌತೆ