ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಮರ
ಗೂಸ್ಬೆರಿ

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪಂಡ ಮರಟ್ ಅಪಿನ ಕಾಯಿ. ಉಂದೆನ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ದತಿದ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್- Phyllanthus emblic
 • ಕನ್ನಡ-ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
 • ಮಲಯಾಳಂ-ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕ
 • ತೆಲುಗು- ಉಸಿರಿಕಾಯ್
 • ತಮಿಳು-ನೆಲ್ಲಿ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ-ಧಾತ್ರಿ,ಅಮ್ಲಕ

ಮರತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಳಿತ ಕಾಲೊಡು ಇರೆಕುಲೆನ್ ತಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಇರೆಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮರ.ಮರ ೮ಮೀಟರ್ಡ್ದ್ ೧೮ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಬಳಪುಂಡು. ಮರತ ಮೇಲ್ದ ಚೇಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ದು ಮಾಸಿದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಪೂಕುಳು ಉಪ್ಪುಂಡು[೧] ಕಾಯಿಲು ಉರುಟಾದ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬುಳೆಯಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಮೈ ನಯವಾದ್ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.ಕಾಯಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ತೂನಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುನ ಆಜಿ ರೇಖೆ(ಗೀಟ್) ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿ ಲುಂಗ್ ನಗ ಕಪ್ಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಪುಳಿಯಾದ್. ವಿಟಮಿನ್'ಸಿ' ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಯಿ .ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆ ,ಇರೆ,ಪೂ.ಕಾಯಿ ,ಬಿತ್ತ್,ಬೇರ್ ಮಾತಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು[೨]

Amla tree-small amla

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತರೆ ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಚೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಮ ಸಮ ದೆತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದೆಲೆರೆ ಪಾಡೊಡು .ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ಲು ಪುರ್ಚಿದ ಅರಿತ್‌ದ್ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಸ ದ್ ತಿನೊಡು

 • ಪಡಿಕೆ ಉರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿಕೆ ಕಟ್ಟುನರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಗ್

ದಪ್ಪವಾದಿತ್ತಿನ ೫-೬ ಪಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಬಿತ್ತ್ ದೆತ್ತೆ ದ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ದ್ ರಸೊನು ಪುಂಟ್ ದ್ ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಸನು ಕುಂಟುಡು ಅರಿತ್‌ದ್ ಕರ್ಬುದ ಪೇರ್‌ಡ್ ಬೆರೆಸದ್ ಪರೊಡು

 • ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ನಿವಾರಣೆಗ್ ಬಿತ್ತ್ ದೆತ್ತಿನ ಪಜಿನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಲೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಕಿರ್ ಬಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕುಲು ಸುತ್ತ ಪೋಜೊಡು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸೊನು ಕಲ್ಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಾದ್ ಪರೊಡು.
 • ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ

ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನೇರೊಲುದ ಬಿತ್ತ್ ಸಮವಾದ್ ಸೇರಾದ್ ಕುಟ್ಟ್‌ದ್ ನೈಸ್ ಚೂರ್ಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್ . ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಚೂರ್ಣನು ಅಲೆಟ್ ಕಲಡಾದ್ ದಿನೊಕು ರಡ್ಡ ಸರ್ತಿ ಪರೊಡು

 • ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಲ ಪರೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಗಿದ್‌ಲ್ ತಿನೊಲಿ ಇಂಚ ದಿನೊಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪುಂಡು ಸರೀರೊಡು ನೆತ್ತೆರ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು
 • ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ತೆಗ್‌ರ್‌ನ್ ಕಡೆದ್ ತಾರಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆದ್ ಚಟ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೆಞ್ಞನೊದುಟ್ಟುಗ ಬೆರೆಸದ್ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಜೀರ್ಣೊಗು ಎಡ್ಡೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕುಜಲ್‌ಗ್ ಎಡ್ಡೆ

 1. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಉಪ್ಪಡ್
 2. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಪೊಡಿ
 3. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ
 4. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ತುಂಡುನು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉನುಂಗದ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್
 5. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ವೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=3699[dead link]
 2. https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%AF%E0%B2%BF&action=edit.