ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಂಬು ನೇರಳೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಜಂಬು ನೇರಳೆ[೧] ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪರ್‌ಂದ್ (ಹಣ್ಣು). ಉಂದೆಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೊಡ್ ಜಂಬು, ಹಿಂದಿಡ್ ಜಾಮೂನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಪೂರ ಬಗೆತ ಹವಾಗುಣೊಟ್ಲ ಬುಲೆಯುಂಡ್. ವರುಣ ದೇವೆರ್ ಜಂಬು ಮರವಾದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡ್. ಮರತ ಎತ್ತರ ಹವಾಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪಲವತ್ತತೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ೧೫-೧೮ ಅಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೈಯ್ಯದೇವ, ಭಾವಮಿಶ್ರ, ರಾಜ ನರಹರಿನ ಪ್ರಕಾರೊ ಜಂಬುನೇರಳೆಡ್ ೩ ವಿಧ ಉಂಡು. ಅವ್ವು ಪಂಡ ರಾಜ ಜಂಬು, ಕಾಕ ಜಂಬು, ಜಲ ಜಂಬು, ಉಂದು ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪನಗ ಪಚ್ಚೆ ಬನ್ನೊ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಬನ್ನೊಗು ತಿರುಗುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬನ್ನೊಗು ತಿರ್ಗುಂಡ್. ಉಂದು ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣೊನ್‍ಲಾ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://kannada.oneindia.com/column/vichitranna/2006/020506jambu-fruit.html