ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್‌ಂದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಮೇರಿಕಾ ಮೂಲವಾದುಪ್ಪುನ [೧], ಕಳ್ಳಿ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಪಿಟಾಯಾ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಿಟಾಹಯಾ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಉಂದು ಹೈಲೋಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಂದ್‌ದ ಕುಲೊಕ್ಕು ಸೇರ್ದುಂಡು. .

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌ದ

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌

ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಚೂಲಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬೊಲ್ದು ತಿರುಳ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

  • ಬೊಲ್ದು[೨] ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌

ಈ ಪರ್ಂದ್‌ ಚೂಲಿ ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಚಂನೆ ಬೊಂಡುಲ ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು

  • ಮಂಜಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪರ್ಂದ್‌

ಈ ಪರ್ಂದ್‌ ಚೂಲಿ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡು ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು . ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಈ ಪರ್ಂದ್‌ ೧೫೦ ಡ್ದ್ ೬೦೦ ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡೂ.

ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ದ ಕ್ರಮೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಯಿತ ಕೊಡಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಯಿನ ಪರ್ಂದ್‌ದ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ದೆತ್ತೆ‌ದ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಲುಂಗಾದ್ ದೆತ್ತ್ ದೀದ್ ಬೋಡಾನಗ ದಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಸ್ರ ಮಲ್ತ್‌ನ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಬಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಂಡ ೧೧ ಡ್ದ್ ೧೪ ದಿನೊಟು ಕೊಡಿಪು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಉಂದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಜಾತಿದ ದಯಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಬಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಪದ್‌ರ ಪೆರಡುಂಡು ಆಧಾರ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನ ದಂಡ್‌ಡ್ದ್ ದಯಿತ ಕೊಡಿಪು ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಹವಾಮಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಹವಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ಈ ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಸೂಕ್ತವಾದುಂಡು. ಈ ದಯಿ ೪೦`c ಉಷ್ಣಾಂಶಡುಲ ಬುಳೆಪುಂಡು.

ರೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಈ ದಯಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಉಂದು ಪೂ ಉದುರ್ದ್ ಪರ್ಂದ್‌ ಕುರಿಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಪಕ್ಕಿಲು ಈ ಪರ್ಂದ್‌ನ್ ತಿಂದ್‌ದ್ ಹಾಳ್ ಮನ್ಪುವ. ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ಸಂಥೋಮೊನಾಸ್ ಕಾಮ್ಮೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಪನ್ಪಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ದಂಡ್‍ದ ರೊಗೊಗು ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಡೋತಿಯೋರೆಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಂದ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬುರಿಯೆರೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಿನಿಯೆರೆ[೩] ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಈ ಪರ್ಂದ್‌ದ ಬೊಂಡು ಚೀಪೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.
  • ಈ ಪರ್ಂದ್‌ದ ರಸ ಕೂಡಾ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆತ ರಸೊನು ವೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಾನೀಯೊಲೆಡ್ ಪರಿಮಳೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಉಂದೆತ ಪೂ ತಿನಿಯೆರೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಅತ್ತಂದೆ ಚಹಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_768_2005-01-11.html
  2. https://www.healthline.com/nutrition/dragon-fruit
  3. http://foodfacts.mercola.com/dragon-fruit.html