ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೈಕುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನೈಕುಳಿ

ನೈಕುಳಿ ಅತ್ತುಂಡ ನಾಯಿಕೂಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಅಪರೂಪೊದ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ಮರ.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊಡು ಈ ಕಾಯಿನ್ ಬೆಂಡುಗ, ಬೊಡ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು, ಬೊಡ್ಲಿಗ ಪಂಡ್ ದ್, ಮಲಯಾಳೊಡು ಇರುಮುಳ್ಳಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. Santalaceae ಮರತ್ತ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಮರತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Scleropyrum pentandrum.

ತೂವರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ್ತ ದೈತೊಲೆಕ ಜೂ೦ಪೆದ ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಮರ ಸಾಧಾರಣ 7 ಮೀ ಎತ್ತರ ಬುಳೆಯುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್ ದ ಕೊಡಿಟ್ ಆಪುಜಿ. ಅರ್ತಿದ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಡದೇ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕಾಯಿ ಆಪುನವು. ಕಾಯಿ (ಬೀಜ)ತೂವರೆ ಬೊಗೊರಿಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲತ್ತ್ ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪರ್೦ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ನೇಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ನೈಕುಳಿ' ಅಥವಾ `ನೈಕುಲಿ' (ನಾಯಿಕೂಲಿ) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೈಕುಳಿ ಮರ

ತುಳುಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾಯಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿದ ಪುದರ್. ನೈಕುಳಿದ ಕಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್ ಆಯಿನೆರ್ದಾರ ಅಯಿಕ್ ಆ ಪುದರ್ ಬೈದುಂಡ್. ಮರತ್ತ ಮುಳ್ಳುಲಾ ನಾಯಿದ ಕೂಲಿಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಎಣ್ಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರದ ಕಾಯಿದಂಚ ನೇತ ಕಾಯಿನ್ ನುಂಗಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬು ಅವೆನ್ ನರಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಗದ ಗಾಯೊಗ್ ಮುಟ್ಟವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ತರೆಕ್ಲಾ ಪಾಡುವೆರ್. ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣ್ ದ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಪಗೆಲ್ ಲಾ ಬಾನೊದ ನಕ್ಷತ್ರೋ ತೋಜು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿ೦ಡ ಉಂದು ರಾಮ ಬಾಣೋಲೇಕ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ಪು೦ಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜತ್ರೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನೆ ಕಾಯಿಲೆಕ ನೈಕುಳಿದ ಬೀತ್ತ್‌ನ್‌ಲ ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್ ಆದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೈಕುಳಿ&oldid=160786"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು